"bé xuân mai" và cuộc sống hiện tại ở mỹ: làm mẹ 3 con, gian nan con đường quay lại với nghệ thuật