Xác Định Cường Độ Điện Trường

E: độ mạnh điện trường trên một điểm (V/m)r: khoảng cách (m)Q: điện tích tạo ra điện trường(C)ε: hằng số năng lượng điện môi (chân không, không gian ε = 1)q: năng lượng điện thử để trong điện trường của điện tích Q

Cường độ điện trường tổng hợp:

Phương pháp tổng đúng theo véc tơ nhằm tìm độ phệ cường độ điện trường tổng hợp
Bài tập 1. Hai năng lượng điện tích q1 = -10-6C, quận 2 = 10-6C đặt ở hai điểm A, B biện pháp nhau 40cm trong chân không. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại

a/ M là trung điểm của AB

b/ N bao gồm AN = 20cm; BN = 60cm.

Bạn đang xem: Xác định cường độ điện trường


*


Bài tập 2. Một điện tích q = 10-7C đặt ở điểm M trong điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu chức năng của lực F = 3.10-3N.

a/ Hãy tính độ mạnh điện trường bởi vì Q tạo ra tại điểm M

b/ nếu điểm M cách Q đoạn 30cm, hãy xác minh độ bự của Q.


*


Bài tập 3. Một năng lượng điện điểm q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn gồm ε = 2,5. Trên điểm M phương pháp q một đoạn là 0,4m năng lượng điện trường gồm cường độ 9,105V/m và hướng tới điện tích q. Xác định độ khủng của điện tích q.


*


Bài tập 4..Một điện tích thử qo để ở điểm gồm cường độ năng lượng điện trường là 0,16V/m. Lực công dụng lên năng lượng điện đó bằng 2.10-4N. Hiểu được véctơ cường độ điện trường cùng lực ngược chiều nhau. Xác minh qo


*


Bài tập 5. Cho hai điện tích q1 = 4.10-10C, q.2 = -4.10-10C để ở A, B trong bầu không khí biết AB = 10cm. Xác minh véc tơ độ mạnh điện trường E tại

a/ Trung điểm của AB

b/ M biết MA = MB = 10cm


*


Bài tập 6. Hai năng lượng điện điểm q1 = 3.10-7C, q2 = 3.10-8C để tại hai điểm A, B vào chân ko AB = 9cm

a/ Tìm độ mạnh điện trường bởi q1; q.2 gây ra tại điểm C nằm trong tầm A, B biện pháp B đoạn 3cm? vẽ hình

b/ trả sử tại C tất cả điện tích q3 = 3.105C, lực điện tính năng lên q3 sẽ sở hữu độ lớn như vậy nào?


Bài tập 7. Tại hai điểm A, B bí quyết nhau 5cm vào chân không có 2 năng lượng điện điểm q.1 = 16.10-10C và quận 2 = -9.10-10C. Tính độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp cùng vẽ véc tơ cường độ điện trường trên điểm C nằm cách A một khoảng tầm 4cm, phương pháp B một khoảng chừng 3cm.


Bài tập 8. Hai điện tích quận 1 = q2 = 6,4.10-10C, đặt tại 2 đỉnh B với C của một tam giác đầy đủ ABC cạnh bởi 8cm, trong ko khí.

a/ Tính cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác

b/ hotline M là điểm nằm trên đường trung trục của BC, x là khoảng cách từ M mang đến BC, xác minh x để độ mạnh điện ngôi trường tổng phù hợp tại M mập nhất. Tính cực hiếm đó.


Bài tập 9. Tại bố đỉnh của tam giác đều ABC, cạnh a = 10cm có bố điện tích điểm đều nhau và bởi 10nC. Hãy xác minh cường độ năng lượng điện trường tại

a/ Trung điểm của mỗi cạnh tam giác

b/ trọng tâm của tam giác.


Bài tập 10. Trên 3 định của hình vuông vắn cạnh a = 40cm, người ta đặt bố điện tích điểm bằng nhau q1 = q.2 = q3 = 5.10-9C. Hãy xác định.

a/ Véc tơ độ mạnh điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông.

b/ nếu đặt tại đỉnh thứ tứ điện tích trữ qo = -5.10-10C thì lực tổng thích hợp do bố điện tích kia gây ra có độ mập bao nhiêu.


Bài tập 11. Hai năng lượng điện điểm q.1 và q.2 trái dấu nhưng gồm cùng độ mập điện tích, để 2 điểm A, B trong ko khí, AB = 2a

a/ xác minh cường độ năng lượng điện trường tại điểm M bên trên trung trực của AB, phương pháp AB đoạn x.

b/ xác định x để cường độ điện trường tại M cực đại. Tính giá chỉ trị cực đại này.


Bài tập 12. Tại bố định của tam giác ABC vuông trên A, cạnh a = 50cm, b = 40cm, c = 30cm. Đặt các điện tích q.1 = quận 2 = q3 = 10-19C. Khẳng định độ phệ cường độ điện trường trên điểm H, H là chân đường kẻ từ bỏ A.


Bài tập 14. Tất cả bốn năng lượng điện tích q1 = quận 2 = q > 0 và quận 3 = q.4 = -q theo thiết bị tự này được đặt tại các điểm A, C, B’, D’ của hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tìm cường đọ điện trường tại trung tâm O của hình lập phương.


Bài tập 15. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8C và quận 2 = 5.10-9C được đặt ở hai điểm A, B bí quyết nhau 21cm vào chân không

a/ kiếm tìm điểm C mà lại tại đó cường độ điện ngôi trường tổng hợp bởi không. Trên đó có điện trường hay không.

b/ nếu đặt điện tích q3 = -4.10-8C tại điểm vừa kiếm được thì năng lượng điện tích này còn có ở trạng thái cân bằng hay không? tại sao?


Bài tập 16. Hai năng lượng điện điểm q.1 = -9µC; q.2 = 4µC theo trang bị tự đặt ở A, B bí quyết nhau 20cm. Tìm địa chỉ điểm C mà lại tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bởi không.

Xem thêm: Hình Ảnh Saka Trương Tuyền, Tiểu Sử Ca Sĩ Saka Trương Tuyền


Bài tập 17. Hai năng lượng điện điểm q.1 = 2.10-8C và q.2 = 5.10-9C được đặt tại hai điểm A, B phương pháp nhau 10cm trong chân không.

a/ tìm điểm C cơ mà ở đó độ mạnh điện trường bởi vì hai năng lượng điện sinh ra bởi nhau. Trên đó tất cả điện trường không? nếu có hãy tính năng lượng điện trường tổng thích hợp tại đó

b/ nếu để điện tích q = 4.10-8C tại điểm C thì lực chức năng lên q gồm độ lớn bởi bao nhiêu.


Bài tập 18. Tứ điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Những điện tích q1; q2; q3 đặt lần lượt tại A, B, C. Call là véc tơ cường độ điện trường vày điện tích q.2 gây ra tại D, là độ mạnh điện ngôi trường tổng phù hợp do những điện tích q.1 và q3 gây ra trên D. Xác định giá trị của q1 và quận 3 biết q.2 = -12,5.10-6C và =


Bài tập 19. Đặt trên 6 đỉnh của lục giác đều những điện tích q$_; $-2q; 3q; 4q; -5q với q’ . Xác định q’ theo q để cường độ điện truòng tại trọng điểm O của lục giác bởi 0 biết q > 0

*


Bài tập 20. Trong nước có một viên bi nhỏ tuổi bằng sắt kẽm kim loại thể tích V =10mm3 khối lượng m = 0,05g, có điện tích q = 10-9C đã lơ lửng. Toàn bộ đặt trong điện trường đều phải sở hữu đường mức độ thẳng đứng. Xác định chiều của và độ mập của biết trọng lượng riêng của nước D =1kg/m3 với g = 10m/s2


Bài tập 21. Một trái cầu nhỏ mang năng lượng điện tích đang rất được cân bằng trong năng lượng điện trường do tác dụng của trọng tải và lực năng lượng điện trường. Đột ngột sút độ bự điện ngôi trường đi còn một nửa nhưng mà vẫn không thay đổi phương với chiều của con đường sức điện. Tính thời hạn để trái cầu dịch chuyển được 5cm trong điện trường. Lấy g =10m/s2


Bài tập 22. Mang đến hai tấm kim loại tuy nhiên song, nằm ngang, nhiễm năng lượng điện trái dấu. Khoảng không gian thân hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường thân hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống và có độ mập 20000V/m. Hỏi độ mập và dấu của năng lượng điện q. Cho biết thêm khói lượng riêng rẽ của fe là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, mang g =10m/s2.


Bài tập 23. Một trái cầu nhỏ dại khối lượng m = 1g sở hữu điện tích q = 10-6C được treo bằng một tua dây không dãn vào trong 1 điểm cố định và đặt vào năng lượng điện trường phần đông tất cả đường sức như hình vẽ. Biết E = 104V/m và α = 60o đem g =10m/s2

a/ Tính góc φ hợp vì chưng dây treo cùng phương trực tiếp đứng lúc quả cầu cân nặng bằng.

b/ mức độ căng T của dây treo.

*


Bài tập 24. Trái cầu khối lượng m = 0,25g sở hữu điện tích q = 2,5.10-9C được treo vì chưng một gai dây với đặt vào vào một điện trường hầu như có phương nằm theo chiều ngang và bao gồm độ béo E =106V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương trực tiếp đứng mang đến g = 10m/s2


Bài tập 25. Một quả cầu cân nặng m = 4,5kg treo vào một trong những sợi dây rất dài 2m. Quả cầu nằm trong điện trường tất cả như hình vẽ. Biết d =1m; E = 2000V/m. Mang g = 10m/s2

a/ Biểu diễn những lực tính năng lên trái cầu

b/ Tính điện tích của trái cầu

c/ Tính độ to của lực căng dây.

*


Bài tập 26. Một bé lắc solo gồm một quả ước tích điện dương trọng lượng √3 g buộc vào gai dây mảnh cách điện. Nhỏ lắc treo trong điện trường đều sở hữu phương nằm theo chiều ngang với cường độ điện ngôi trường 10000V/m, trên nơi bao gồm g = 9,8m/s2. Khi vật ở đoạn cân bằng sợi dây lệch α = 30o so với phương thẳng đứng. Xác định điện tích của quả cầu.


Bài tập 27. Trái cầu bằng kim loại, nửa đường kính r = 5cm được tích điện dương q, phân bố đều xung quanh quả cầu. Ta để σ = q/S là tỷ lệ điện phương diện của quả cầu (S là diện tích mặt cầu). đến σ = 8,84.10-5C/m2. Hãy tính độ phệ của độ mạnh điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu đoạn 10cm.


Bài tập 28. Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bởi 72V/m, tại B bằng 18V/m. Hỏi độ mạnh điện truòng tại trung điểm M của AB là bao nhiêu, cho A, B, M cùng nằm bên trên một mặt đường sức.


Bài tập 38. Một quả cầu khối lượng m = 10g có điện tích dương q = 10-7C được thả không vận tốc thuở đầu từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng BC = 20cm và hợp với phương ngang góc α = 30o. Khối hệ thống được để trong điện trường mọi E =105V/m tất cả đường sức ở ngang, phía từ trái quý phái phải. Cho hệ số ma gần cạnh giữa vật cùng mặt phẳng nghiêng là µ = 0,2. Tính tốc độ của quả cầu ở chân phương diện phẳng nghiêng. Rước g = 10m/s2.


Bài tập 29. Nhị quả cầu nhỏ có điện tích và khối lượng lần lượt là q1; m1; q2; m2 lúc đầu chúng có tốc độ giống nhau cả hướng với độ lớn. Chúng ban đầu chuyển động vào một trong những điện trường đều. Sau một khoảng thời hạn người ta thấy hướng chuyển động của quả cầu 1 con quay đi một góc 60o và độ lớn vận tốc giảm đi hai lần, còn hướng vận động của quả cầu 2 thì cù đi một góc 90o.

a/ Hỏi gia tốc của quả cầu 2 chuyển đổi bao nhiêu lần.

b/ khẳng định tỉ số q2/m2; q1/m1


Bài tập 30. Hai quả mong kim loại nhỏ tuổi giống nhau được treo vào một trong những điểm bởi vì hai sợi dây vơi không dãn, lâu năm l = 40cm. Truyền mang lại hai quả ước điện tích cân nhau có điện tích tổng số là 8.10-6C thì bọn chúng đẩy nhau, các dây treo hợp với nhau một góc 90o. Mang g = 10m/s2.

a/ Tìm trọng lượng mỗi quả cầu.

b/ Truyền thêm điện tích q’ cho một quả cầu, thì thấy góc thân hai dây treo giảm sút còn 60o. Khẳng định cường độ năng lượng điện trường tại trung điểm của gai dây treo quả mong được truyền thêm năng lượng điện này.


Bài tập 31. Cho một vật nhỏ khối lượng m = 4g, tích năng lượng điện q = +5.10-4C cùng một trụ nhẵn, nửa đường kính R = 60cm đặt cố định trên khía cạnh phẳng ngang. đến vật trượt không vận tốc đầu trường đoản cú đỉnh buôn bán trụ. điện thoại tư vấn v là vận tốc của vật khi bắt đầu rời chào bán trụ. Bỏ qua mọi lực cản cùng từ ngôi trường trái đất. Mang g =10m/s2.

a/ Tính v

b/ nếu để hệ vật dụng và buôn bán trụ trong vùng không khí có điện trường đầy đủ véc tơ độ mạnh điện trường hướng trực tiếp đứng từ bên dưới lên, độ lớn E = 60V/m thì v bởi bao nhiêu.

c/ nếu đặt hệ vật dụng và chào bán trụ vào vùng không khí có từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ song song với trục của chào bán trụ thì lúc trượt về phía bên bắt buộc v = v1, lúc trượt về phía bên trái v = v2. Xác định véc tơ cảm ứng từ B, hiểu được v1 – v2 = 3cm/s

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 32. nhì quả ước cùng cân nặng m, tích năng lượng điện giống nhau q, được nối với nhau bằng lò xo nhẹ cách điện, độ cứng K, chiều dài tự nhiên ℓo. Một gai dây chỉ mảnh, nhẹ, cách điện, ko dãn, có chiều nhiều năm 2L, từng đầu tua dây được đính với một quả cầu. Mang lại điểm giữa (trung điểm) của sợi dây chỉ vận động thẳng vực dậy với vận tốc a = g/2 thì lò xo gồm chiều dài ℓ cùng với ℓo

*