VIỆT NAM NÓI PHÁN QUYẾT TRỊNH VĨNH BÌNH 'LẼ RA LÀ BÍ MẬT'