Việt nam nói phán quyết trịnh vĩnh bình 'lẽ ra là bí mật'