Tóm tắt tiểu sử và gương chiến đấu anh dũng của anh hùng liệt sỹ võ thị sáu