Dương ngọc thái: có con với fan hâm mộ, phải dắt vợ lên chùa lập lời thề "không tà dâm"