VẼ SƠ ĐỒ ERD

Sơ vật dụng Quan hệ – Thực thể (Entity Relation Diagram – ERD)

Sơ vật dụng Quan hệ – Thực thể là sơ thiết bị biểu diễn toàn bộ các thực thể mà tổ chức cần làm chủ và những mối quan hệ giới tính giữa chúng.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ erd


Sau khi đã nghiên cứu và phân tích các thực thể và quan hệ giữa những thực thể, chúng ta cũng có thể xây dựng Sơ đồ gia dụng Quan hệ – Thực thể ERD. Công việc xây dựng Sơ vật ERD:

1. Khẳng định các thực thể dựa trên vai trò, ý nghĩa của thực thể so với hệ thống:

– Đặt tên mang lại thực thể. Hãy lựa chọn danh từ để tại vị tên mang đến thực thể, ví dụ như “Sinh viên”, “Môn học”, … từng thực thể tất cả một tên nhất trong toàn bộ hệ thống.

– khẳng định các trực thuộc tính của thực thể. đề nghị xác định rất đầy đủ (không thừa, ko thiếu) những thuộc tính tùy theo nhu cầu cai quản của từng tổ chức. Thêm trực thuộc tính để tăng tính tế bào tả, hoặc để sở hữu thêm tài liệu phân biệt các cá thể; hạn chế thuộc tính nếu chúng dư thừa hoặc không liên quan đến vai trò, ý nghĩa sâu sắc của thực thể trong hệ thống. Tên những thuộc tính hay là danh từ. đề nghị xác định cụ thể và sử dụng thêm các ký hiệu để biểu diễn:

+ trực thuộc tính định danh (Khóa): “#Tên thuộc tính định danh”

+ thuộc tính mô tả: “Tên nằm trong tính mô tả”

– Lập bảng những thuộc tính của thực thể.

2. Xác minh quan hệ giữa những thực thể, bao gồm mối quan liêu hệ, bậc quan hệ, các kiểu quan hệ.

Lưu ý: Trong vượt trình xác định các mối quan hệ, cần khẳng định các quan liêu hệ vượt trội mà tổ chức cần quản lí lý. Tên của những quan hệ hay được biểu đạt bằng cồn từ hoặc tính từ để chỉ những hành động, sự khiếu nại liên kết các thể hiện trong những thực thể bao gồm quan hệ nhau, ví dụ như “Có”, “Thi”, “Học”, …


3. Vẽ sơ vật Quan hệ – Thực thể.

Ví dụ. Cho phiên bản mô tả một hoạt động quản lý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên như sau:

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức triển khai khảo sát những trường Đại học. Mỗi trường Đại học có rất nhiều Khoa, mỗi Khoa có rất nhiều Bộ môn, mỗi cỗ môn có rất nhiều Giảng viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, những trường quy định mỗi giảng viên chỉ giảng một môn học, mỗi môn học chỉ vì một giáo viên phụ trách. Tại những trường, mỗi Khoa đều cai quản nhiều lớp, mỗi lớp có tương đối nhiều Sinh viên. Trong suốt các năm học tại trường, từng sinh viên nên học nhiều môn học, từng Môn học có tương đối nhiều Sinh viên tham gia.

Hãy vẽ sơ đồ gia dụng Quan hệ – Thực thể (ERD) để triển khai cơ sở thi công sơ đồ cấu trúc dữ liệu nhằm quản lý trường đại học.

Để xây dựng sơ vật dụng Quan hệ – Thực thể, họ thực hiện quá trình sau đây:

Bước 1: khẳng định các thực thể: Trường, Khoa, bộ môn, Giảng viên, Môn học, Lớp, Sinh viên. Xác minh các trực thuộc tính của các thực thể và lập bảng sau:

Bảng 2. Danh sách các thực thể và những thuộc tính

Thực thểThuộc tính
Trường#Mã trường, thương hiệu trường
Khoa#Mã khoa, thương hiệu khoa, …
Bộ môn#Mã cỗ môn, Tên cỗ môn, …
Giảng viên#Mã giảng viên, Họ cùng tên GV, Ngày sinh, Địa chỉ, …
Môn học#Mã môn học, thương hiệu môn học, Số ĐVHT,…
Lớp#Mã lớp, tên lớp
Sinh viên#Mã sinh viên, Họ và tên SV, Ngày sinh, Địa chỉ, …

Bước 2: nhờ vào nội dung của report khảo ngay cạnh để xác minh được những mối quan hệ nam nữ giữa các thực thể:

Mối quan hệ tình dục giữa Trường với Khoa là tình dục bậc 2, kiểu 1-N.Mối quan hệ tình dục giữa Khoa và bộ môn là tình dục bậc 2, kiểu 1-N.– …Riêng quan hệ giữa Sinh viên với Môn học là tình dục bậc 2, hình trạng N-N (với phần lớn thuộc tính riêng biệt là “Lần thi”, “Điểm thi”).

Bước 3: Vẽ sơ trang bị Quan hệ – Thực thể như sau:

*

Sự đối sánh giữa DFD cùng ERD

Cả nhị sơ thứ đều dùng để mô hình hóa cho 1 HTTT. DFD được dùng để chỉ ra những xử lý bên trên dữ liệu, ERD dùng làm mô tả nội dung của dữ liệu. Trong những sơ đồ dùng này, nội dung cách xử lý và nội dung tài liệu phải phù hợp nhau, đó là:

Nội dung dữ liệu từ tất cả các cái dữ liệu update cho toàn bộ các kho tài liệu của hệ thống phải đầy đủ để miêu tả dữ liệu (thuộc tính của thực thể) vào sơ đồ gia dụng Quan hệ – Thực thể.Nội dung tài liệu được mang ra từ tất cả các kho dữ liệu phải nằm trong sơ đồ Quan hệ – Thực thể.

Các ràng buộc này có tác dụng tăng tính đồng điệu trong hệ thống và vứt qua những loại dữ liệu thuộc về cấu hình của khối hệ thống (các loại dữ liệu mô tả cho những tùy phát triển thành làm tăng tính hiện đại nhất của hệ thống, như dữ liệu quy mong hiển thị màu sắc, hình dạng của các khuôn mẫu mã nhập/xuất dữ liệu, những quy mong báo lỗi vào chương trình…).

Thiết kế cơ sở tài liệu từ sơ thứ Quan hệ – Thực thể

Khái niệm

Trong phạm vi văn bản môn học, chúng ta sẽ nghiên cứu quy mô CSDL quan tiền hệ. Việc xây dựng CSDL vào trường thích hợp này thực ra là khẳng định các tệp tài liệu có liên quan đến nhau để giao hàng cho công tác cai quản của một HTTT quản lí lý. Xác định mỗi tệp dữ liệu là search xem trong mỗi tệp có các trường dữ liệu nào, trường như thế nào là ngôi trường khóa chính, trường mô tả, trường quan hệ… Việc xác định các tệp dữ liệu này cần khởi đầu từ sơ thứ Quan hệ – Thực thể ERD (với các thực thể sẽ được chuẩn chỉnh hoá).

Trường dữ liệu (Field): mỗi trường dữ liệu lưu trữ thông tin tương ứng với một trực thuộc tính của thực thể.

Bản ghi (Record): Tập hợp bộ giá trị của những trường tương xứng với một thành viên của thực thể.

Bảng dữ liệu (Table) hay chính là tệp dữ liệu: cục bộ các bạn dạng ghi lưu trữ thông tinccho một thực thể tạo nên một bảng nhưng mà mỗi chiếc là một bạn dạng ghi với mỗi cột là một trong những trường dữ liệu. Bảng dữ liệu tương ứng với bảng thực thể.

Trong phần này, chúng ta không đi sâu nghiên cứu kim chỉ nan về phương pháp tạo lập các tệp dữ liệu mà bọn họ chỉ nghiên cứu và phân tích thủ tục xây dựng các tệp tài liệu nhằm bảo đảm an toàn tính chuẩn chỉnh hóa theo nghĩa tin tức không thiếu, không thừa, không được trùng lặp…

Bảng 3. Sự khác biệt về tên gọi các thành phần tương ứng giữa thực thể với tệp dữ liệu

Thực thểTệp dữ liệuKý hiệu/ Ví dụ
Thuộc tính (Attribute)Trường (Field)
Tên các thuộc tính rất có thể viết bởi tiếng Việt, có dấuTên các trường viết bởi tiếng Việt, không vệt hoặc bởi tiếng AnhThuộc tính “Họ với tên” Trường dữ liệu “Hovaten
Thuộc tính định danh (1a)Trường khóa thiết yếu (1b)Dấu # và gạch chân bên dưới tên (1a) #Mã hàng hóa (1b) #Mahanghoa
Thuộc tính trình bày (2a)Trường biểu đạt (2b)(2a) Tên hàng hóa (2b) Tenhanghoa
Thuộc tính tình dục (3a)Trường tình dục (3b)Gạch chân dưới tên (3a) Mã vợ chồng (3b) Mavochong

Lưu ý: Khi nói đến thực thể, ta có những thuộc tính, nhưng lại khi nói tới các tệp dữ liệu, ta có các trường tương ứng. Lúc viết tên những thực thể và thuộc tính của nó, ta rất có thể viết bởi tiếng Việt tất cả dấu tuy nhiên khi viết tên tệp dữ liệu và những trường tương ứng ta chỉ được viết tiếng Việt không tồn tại dấu hoặc dùng tiếng Anh.

Phương pháp tùy chỉnh CSDL trường đoản cú sơ đồ vật ERD

Kiểu quan hệ đơn của quan hệ nam nữ bậc 1: tạo thành một tệp dữ liệu duy nhất, khẳng định trường khóa chính, trường mô tả và trường quan hệ. Nếu thành viên X gồm quan hệ với cá thể Y thì quý hiếm trường dục tình của X được xác định duy tốt nhất bằng cực hiếm của trường khóa thiết yếu của Y (Các quý hiếm của trường quan hệ không trùng nhau và hoàn toàn có thể là rỗng).

Xem thêm: Ca Sĩ Hồng Quyên - Song Ca Bolero Triệu Người Say Đắm

Ví dụ. Xét thực thể “Cán bộ” với quan hệ nam nữ “Là vợ/chồng”. Ta tạo nên một tệp “Canbo” với ngôi trường khóa chính là #Macanbo, các trường biểu thị là Hovaten, Ngaysinh, Diachi, …; trường dục tình Mavochong.

Bảng 4. Tệp dữ liệu Cán cỗ và quan hệ Vợ/Chồng

Nhìn vào bảng trên, ta biết được Nguyễn Văn A có bà xã là Lê Thị B, Lê Thị B có chồng là Nguyễn Văn A.

Kiểu quan hệ tình dục 1-N của quan hệ bậc 1: chế tác một tệp dữ liệu duy nhất, xác định trường khóa chính, trường trình bày và trường quan tiền hệ. Quý hiếm của trường quan hệ được khẳng định không duy nhất từ quý hiếm của trường khóa chính.

Ví dụ. Xét thực thể “Nhân viên” với quan hệ “Phụ trách”. Ta tạo ra một tệp “Nhanvien” với trường khóa đó là #Manhanvien, những trường diễn đạt là Hovaten, Ngaysinh, Diachi, …; trường quan hệ Maphutrach.

Bảng 5. Tệp dữ liệu nhân viên cấp dưới và quan hệ tình dục Phụ trách

#ManhanvienHovatenNgaysinhDiachiMaphutrach
A001Nguyễn Văn An
B002Lê Thanh BìnhH004
H004Trần Thu HàA001
H012Vũ Ngọc HoaH004

Nhìn vào bảng trên, ta hiểu rằng Nguyễn Văn An là người phụ trách của è Thu Hà, còn trằn thu Hà lại là fan phụ trách của Lê thanh thản và Vũ Ngọc Hoa.

Kiểu quan hệ nam nữ N-N của quan hệ bậc 1: tạo ra hai tệp dữ liệu, một tệp mô tả thực thể, một tệp trình bày quan hệ.

Đối với tệp thực thể: xác định trường khóa chính, trường mô tả.Đối cùng với tệp quan liêu hệ: khẳng định trường quan hệ, trường tế bào tả. Giá trị của trường tình dục được xác minh không độc nhất từ quý giá của ngôi trường khóa bao gồm của tệp thực thể.

Ví dụ: Xét thực thể “Sản phẩm” với dục tình “Được cấu thành từ”. Ta sinh sản hai tệp:

Tệp “Sanpham” với trường khóa đó là #MaSP, các trường diễn tả là TenSP, Donvitinh, Dongia.Tệp “Quanhe” với các trường quan hệ nam nữ là MaSP, MaSPNL; trường miêu tả là Soluong.

Bảng 6. Các tệp Sanpham và tệp Quanhe

#MaSPTenSPDonvitinhDongia
Lm02Lúa mạch
Bm01Bột mỳ
Ba05Bánh mỳ
MaSPMaSPNLSoluong
Bm01Lm025
Ba05Bm011

– hình dáng quan hệ đối chọi của quan hệ bậc 2: tạo hai tệp dữ liệu mô tả nhì thực thể. Xác minh trường khóa chính, trường mô tả cho từng tệp. Trường quan lại hệ có thể thuộc tệp này hoặc tệp kia. Cả hai trường hợp thông tin thu được số đông như

Ví dụ. Xét hai thực thể là “Trưởng phòng” với “Phòng công tác” với quan hệ nam nữ “Lãnh đạo”. Ta chế tạo ra hai tệp theo nhì trường thích hợp sau:

– Trường hòa hợp 1:

+ Tệp “Truongphong” với trường khóa chính là #MaTP, những trường biểu lộ như HovatenTP…

+ Tệp “Phongcongtac” với ngôi trường khóa đó là #MaphongCT, những trường trình bày như TenphongCT…, trường quan hệ nam nữ là MaTP

Bảng 7.a. Các tệp dữ liệu Truongphong cùng Phongcongtac (Trường đúng theo 1)

*

Trường hòa hợp 2:

Bảng 7.b. Các tệp tài liệu Truongphong và Phongcongtac (Trường hòa hợp 2)

*

+ Tệp “Truongphong” với trường khóa đó là #MaTP, các trường miêu tả như HovatenTP…, trường dục tình là MaphongCT

+ Tệp “Phongcongtac” với trường khóa đó là #MaphongCT, những trường biểu hiện như TenphongCT…

Trong cả nhị trường hợp, ta đều có ông Đỗ Văn An là Trưởng phòng Kế toán, Bà Vũ Ngọc Thu là Trưởng phòng tổ chức triển khai CB, ông Lê Xuân Hà là Trưởng phòng planer – ĐT.

Kiểu tình dục 1 – N của quan hệ nam nữ bậc 2: ta tạo nên hai tệp dữ liệu mô tả nhị thực thể. Khẳng định trường khóa chính, trường mô tả cho từng tệp. Trường quan tiền hệ bắt buộc phải thuộc tệp khớp ứng với thực thể đầu “Nhiều”, giá bán trị của chính nó được xác minh từ các giá trị của ngôi trường khóa chủ yếu của tệp tương ứng với thực thể đầu “Một”.

Ví dụ. Xét hai thực thể là “Lớp học” với “Sinh viên” với quan hệ tình dục “Có/ Thuộc”. Ta chế tạo ra hai tệp dữ liệu sau:

Tệp “Lophoc” với trường khóa chính là #MaLH, các trường biểu đạt như TenLH…Tệp “Sinhvien” với ngôi trường khóa chính là #MaSV, những trường trình bày như HovatenSV…, trường dục tình là MaLH.

Bảng 8. Các tệp tài liệu Lophoc và Sinhvien

*

Kiểu quan hệ nam nữ N – N của quan hệ bậc 2: ta sản xuất ba tệp dữ liệu, nhì tệp biểu đạt hai thực thể, tệp thứ bố mô tả quan hệ nam nữ giữa nhì thực thể đó.

Đối với hai tệp tương xứng với nhị thực thể: khẳng định trường khóa chính, trường mô tả.Đối với tệp thứ tía – tệp quan hệ: hai trường quan hệ nam nữ được xác định từ cực hiếm của hai trường khóa chính tương ứng với nhị tệp thực thể. Tổ hợp của cả nhì trường quan hệ nam nữ này đã là trường khóa thiết yếu của tệp quan lại hệ. Sau đó xác định các trường diễn đạt của tệp dục tình này.

Ví dụ. Xét nhì thực thể “Sinh viên”, “Môn học” với quan hệ “Thi”. Quan hệ giới tính này là tình dục N-N với các thuộc tính riêng biệt là lần thi với điểm thi. Tự đó, ta tạo thành 3 tệp dữ liệu:

Tệp Sinhvien với trường khóa đó là #MaSV, các trường diễn tả là Hovaten, …Tệp Monhoc với ngôi trường khóa chính là #MaMH, những trường miêu tả là TenMH, …Tệp SVMH với trường khóa đó là tổ đúng theo của 2 trường quan hệ: MaSV, MaMH; các trường diễn tả là Lanthi,

Bảng 9.a. Các tệp dữ liệu Sinhvien cùng Monhoc

*

Bảng 9.b Tệp dữ liệu SVMH

*

Qua 3 bảng, bọn họ biết được SV Lê Thu Hà thi Toán cao cấp lần đầu được 8 điểm, SV è cổ Đình Chiến thi lịch sử hào hùng Đảng lần 2 được 6 điểm…

Khóa thiết yếu của tệp SVMH được tổng hợp từ MaSV và MaMH.

Chú ý:

– hồ hết vị trí những dấu “…” là các trường mô tả. Phụ thuộc vào yêu cầu của công tác quản lý, họ sẽ cần những trường trình bày cụ thể.

Ví dụ về quản lý trường đại học, nếu bắt buộc thống kê con số GS, PGS, Tiến sỹ, Thạc sỹ đang đào tạo tại trường thì trong tệp “Giangvien” cần bổ sung trường thể hiện là Hocham, Hocvi (Học hàm, học vị); bắt buộc thống kê và phân loại kết quả học tập của sinh viên thì vào tệp “Monhoc” cần bổ sung cập nhật trường bộc lộ là SoDVHT (Số đơn vị chức năng học trình), trong tệp SVMH cần bổ sung cập nhật thêm trường miêu tả là DiemTP (Điểm thành phần)…

– Đối với những trường hợp có 2 tệp trùng nhau (trường khóa chính trùng nhau) thì ta phải tổ hợp chúng lại thành một tệp bao gồm tất cả các trường diễn tả của cả 2 tệp.