Tuổi dần là con gì? người tuổi dần sinh năm bao nhiêu?