Là diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt, khối bất động sản của ốc thanh vân lớn cỡ nào?