Trăng ơi từ đâu đến hay từ một sân chơi trăng bay như quả bóng đứa nào đá lên trời