TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

*

*

Soạn văn lớp 7: tìm hiểu chung về phép lập luận triệu chứng minh

*

I.

Bạn đang xem: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Mục tiêu và phương pháp

1. Trong cuộc sống ta cần chứng minh lúc muốn khẳng định một vấn đề là đúng hay sai

- Để chứng minh cho người khác tin rằng khẩu ca là thật ta nên kể ra được nhân chứng, vật chứng và được các lý lẽ và dẫn chứng cụ thể khách quan tiền để thuyết phục người khác

- chứng tỏ là dùng thực sự (chứng cớ xác thực) để minh chứng một điều gì đấy đáng tin

2. Trong văn bản nghị luận khi người ta chỉ cần sử dụng lời văn để minh chứng một ý kiến nào đó ta phải dùng lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để chứng tỏ nhận định kia là chính xác đáng tin cậy

3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

a. Luận điểm cơ bản của văn bản này là : Đừng sợ hãi vấp ngã

- các câu văn mang luận điểm

+ Đã bao lần bạn vấp bổ mà không thể nhớ

+ Vậy xin chúng ta chớ lo thất bạib.

Xem thêm: Hỉ Nộ Ái Ố Là Gì? Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Hỉ Nộ Ái Ố Trong Cuộc Sống

Để khuyên fan ta đừng sợ vấp váp ngã bài bác văn vẫn lập luận như sau:

- Liệt kê ra những vấp ngã và khẳng định là không sao

- Liệt kê những vấp ngã của những người nổi tiếng để khẳng đỉnh có vấp ngã mới có thành công

* Đó là những dẫn chứng đáng tin vì tác giả liệt kê những nhân vật lớn được cả thế giới ngưỡng mộ

- Phép lập luận chứng tỏ là cần sử dụng lí lẽ bởi chứng chân thực đã được phê chuẩn để chứng tỏ luận điểm mới

II. Luyện tập

a. Vấn đề của bài bác văn là : Không hại sai lầm

- phần lớn câu văn mang vấn đề là:

+ Một tín đồ mà lúc nào thì cũng sợ lose ..... Suốt cả quảng đời không lúc nào tự lập được

+ đại bại là mẹ thành công

+ Chẳng ai thích sai trái cảb. Để minh chứng người viết đã đưa ra các luận cứ

+ Người sợ sai không thể tự lập được

+ Thất bại là mẹ thành công

+ Thái độ của mỗi người lúc mắc sai lầm là khác nhau

- Những luận cứ ấy có sức thuyết phục vì nó mang tính đúng đắn hiển nhiên

c. Cách lập luận chứng minh ở bài này khác đó là ở bài này nêu ra những lí lẽ hiển nhiên vào cuộc sống còn ở bài Đừng sợ vấp ngã lại nêu dẫn chứng là những người nổi tiếng đã được công nhận