Ông Trần Đại Quang

Thông cáo quan trọng đặc biệt về lễ tang quản trị nước trần Đại quang quẻ

người đăng: quản trị Ngày đăng: 17:43 | 23/09 Lượt xem: 16658

(ĐCSVN)- Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam, chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta vô cùng thương tiếc nuối báo tin:


*

Suốt quá trình hoạt động, công tác, bạn bè đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp giải pháp mạng vinh hoa của Đảng với dân tộc. Đồng chí đã có được Đảng, bên nước tặng kèm thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Bạn đang xem: Ông trần đại quang

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, bên nước cùng nhân dân ta.Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam, chủ tịch nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam, chính phủ nước nhà nước cộng hoà thôn hội công ty nghĩa Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn quyết định tổ chức triển khai tang lễ bằng hữu Trần Đại quang quẻ với nghi tiết Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG,

Ủy viên Bộ bao gồm trị,Chủ tịch nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam

Từ tháng 4/2016 mang đến nay: Ủy viênBộ bao gồm trị, quản trị nước, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viênThường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viênThường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban lãnh đạo Cải phương pháp tư pháp Trung ương.

Đồng chí là Ủy viênTrung ương Đảng những khoá X, XI, XII; Ủy viênBộ thiết yếu trị các khoá XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Do có nhiều công lao so với sự nghiệp giải pháp mạng của Đảng cùng dân tộc, bè bạn đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương cao siêu và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

đồng chí nai lưng Đại Quang, Ủy viênBộ chính trị,Chủ tịch nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, trưởng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viênBộ thiết yếu trị, Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viênBộ chủ yếu trị, chủ tịch Quốc hội nước cộng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí trần Quốc Vượng, Ủy viênBộ bao gồm trị, trực thuộc Ban túng bấn thư.

5. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viênBộ bao gồm trị, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viênBộ bao gồm trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viênBộ chủ yếu trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viênBộ thiết yếu trị, túng thư trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viênBộ thiết yếu trị, Phó quản trị thường trực Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viênBộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viênBộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao.

12. Đồng chí vương Đình Huệ, Ủy viênBộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.

13. Đồng chí Đại tướng tá Ngô Xuân Lịch, Ủy viênBộ thiết yếu trị, bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

14. Đồng chí Thượng tướng sơn Lâm, Ủy viênBộ chủ yếu trị, bộ trưởng Bộ Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viênBộ chủ yếu trị, túng bấn thư Thành uỷ Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viênBộ thiết yếu trị, túng thiếu thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viênTrung ương Đảng, quyền quản trị nước.

18. Đồng chí è Thanh Mẫn, túng thư trung ương Đảng, quản trị Uỷ ban trung ương Mặt trận giang sơn Việt Nam.

Xem thêm: Ngữ Pháp Về Trạng Từ Chỉ Thể Cách, Trong Tiếng Anh

19. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, túng bấn thư trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, bí thư trung ương Đảng, Chánh Văn phòng tw Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, túng thư trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trạc, bí thư tw Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, túng bấn thư trung ương Đảng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng trình bày Trung ương.

24. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, túng bấn thư tw Đảng, công ty nhiệm Uỷ ban đánh giá Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viênTrung ương Đảng, trưởng ban Đối nước ngoài Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viênTrung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viênTrung ương Đảng, cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viênTrung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viênTrung ương Đảng, Tổng Thư cam kết Quốc hội, công ty nhiệm văn phòng Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viênTrung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viênTrung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tứ pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viênTrung ương Đảng, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viênTrung ương Đảng, quản trị Hội dân cày Việt Nam.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viênTrung ương Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viênTrung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ Ninh Bình.

36. Đồng chí Thượng tướng mạo Nguyễn Văn Được, quản trị Hội Cựu binh sỹ Việt Nam.

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viêndự khuyết tw Đảng, túng thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí Minh.

Lễ viếng, Lễ truy điệu cùng Lễ an táng đồng minh Trần Đại Quang

THÔNG BÁO

Tang lễ bạn hữu Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Trần Đại quang đãng quàn tận nơi tang lễ giang sơn số 5 è Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời gian này, trên Hội ngôi trường Thống nhất tp hcm và tại Hội ngôi trường Uỷ ban quần chúng huyện Kim Sơn, tỉnh ninh bình cũng tổ chức triển khai Lễ viếng, Lễ truy vấn điệu bạn bè Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình vn và Đài tiếng nói vn sẽ tường thuật thẳng Lễ viếng, Lễ tầm nã điệu với Lễ an táng đồng chí Trần Đại quang tại Hà Nội, tp.hcm và thị trấn Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.