Thượng tướng võ văn tuấn: "hoà hợp dân tộc tạo nên sức mạnh hội tụ"