TIỂU SỬ VÕ VĂN THƯỞNG

Trưởng ban Tuyên ổn giáo Trung ương Võ Vnạp năng lượng Thưởng được lòng tin tái đắc cử vào Sở Chính trị khóa XIII.

Ủy viên Sở Chính trị Võ Văn Thưởng


Báo Giao thông xin trân trọng reviews tóm tắt tiểu sử ông Võ Văn uống Thưởng - Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương.

- Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thkhông nhiều, tỉnh giấc Vĩnh Long

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Thạc sĩ

- Ủy viên Sở Chính trị khóa XII, XIII

- Bí thỏng Trung ương Đảng XII

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa Khóa XII, XIV

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992: Sinh viên ngành triết học trên Trường Đại học Tổng đúng theo Thành phố HCM, Phó Bí thỏng Đoàn trường

1993: Phó ban Đại học tập bài bản Thành Đoàn Thành phố TP HCM rồi có tác dụng Trưởng ban

1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học tập Trường Đại học tập Tổng đúng theo Thành phố Hồ Chí Minh

2000: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinc viên Việt Nam

2002: Phó Bí thỏng Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh khô niên Thành phố Hồ Chí Minh

2003: Bí thư Thành Đoàn Tkhô hanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh

2004: Bí tlỗi Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh

4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần trang bị X của Đảng, đồng chí được thai có tác dụng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ lại dùng cho Bí thỏng Thường trực Trung ương Đoàn Tkhô giòn niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1/2007: Bí tlỗi trước tiên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần vật dụng XI của Đảng, bạn hữu được bầu có tác dụng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

8/2011 - 4/2014: Sở Chính trị cắt cử giữ lại chuyên dụng cho Bí tlỗi Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

4/2014 - 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ dùng cho Phó Bí thỏng Thường trực Thành ủy Thành phố HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/2015 - 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Sài Gòn lần thiết bị X nhiệm kỳ 2015-20đôi mươi, bạn hữu được tái cử duy trì dùng cho Phó Bí tlỗi Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được cắt cử điều hành quản lý công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

1/2016: Tại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ XII của Đảng, đồng minh được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bạn hữu được bầu vào Sở Chính trị

2/2016: Sở Chính trị cắt cử tđắm say gia Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng, duy trì chuyên dụng cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương