Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của ca sĩ bùi anh tuấn