Thượng tá tiếng anh

Thượng tá là gì?

Thượng tá là từ dùng để chỉ quân hàm của một sỹ quan lại trong lực lượng vũ trang nước ta như quân đội quần chúng Việt Nam, Công an dân chúng Việt Nam. Thượng tá là cung cấp sỹ quan lại trên trung tá tuy thế dưới đại tá, cấp bậc thượng tá còn được biểu thị dưới dạng cung cấp bậc, ngạch bậc, quân chủng, binh chủng quân sự của các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan lại và binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong quy hoạch cán bộ thời thượng của quân đội cùng công an, thượng tá là chức vụ trước tiên và là cấp cho bậc tối đa trong quân nhân chăm nghiệp.

*

Thượng tá giờ đồng hồ Anh là gì?

Thượng tá giờ đồng hồ Anh là Senior Lieutenant Colonel

Ngoài ra, thượng tá là gì trong giờ đồng hồ Anh sẽ tiến hành dịch như sau:

Senior Lieutenant Colonel is the term used to refer to the rank of an officer in the Vietnamese armed forces such as the Vietnam People’s Army & the Vietnam People’s Police. The lieutenant colonel is an officer rank of a lieutenant colonel but under the colonel, the rank of colonel is also expressed in the khung of rank, rank, army, military army of generals, officers, professional soldiers, practitioners, non-commissioned officers và soldiers in the Vietnam People’s Army.

In the planning of senior military and police personnel, the lieutenant colonel is the first & the highest rank of professional military personnel.

Một số dùng cho khác tương quan tiếng Anh là gì?

Một số chuyên dụng cho trong quân team được dịch sang trọng tiếng Anh như sau:

– Binh tốt nhất – Private First Class, Senior Constable

– Binh nhì – Private, Constable

– đồng chí – Enlisted Member

– chuẩn chỉnh úy Officer Designate

– Đại tá – Brigadier

– Đại tướng mạo – Senior General

– Đại úy- Captain

– Hạ sĩ – Corporal

– thiếu hụt Tá – Major

– Thượng tá – Senior Lieutenant Colonel

– Đại tá – Colonel

– thiếu thốn tướng – Brigadier

– Trung tướng – Lieutenant General

– Đại tướng mạo – Senior General

*

Một số đoạn văn giờ đồng hồ Anh có sử dụng thượng tá

– Thượng Tá Nguyễn Văn A cho thạm dự chương trình biểu diễn ngày hôm nay

Colonel Nguyen Van A came lớn attend the performance today

– Đoàn đại biển khơi đến thắm công ty Thượng tá Nguyễn Văn Ba nhân dịp năm bắt đầu 2020

Delegation khổng lồ visit Colonel Nguyen Van Ba’s house on the occasion of New Year 2020

– Thượng Tá Nguyễn Văn C trao quà cho những em bé dại nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi

Colonel Nguyen Van C presents gifts to lớn the children on the occasion of the International Children’s Day