THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN

2.

Bạn đang xem: Thủ tướng đào minh quân

Đối tượng Kelly Triệu Thanh Hoa

*

3. Đối tượng Lâm Ái Huệ

*

4.

Xem thêm: Sinh Năm 1981 - Năm 1981 Mệnh Gì

Đối tượng Phạm Thị Anh Đào

*
*

5. Đối tượng Lý Hồng Thái

*

Họ và tên: Lý Hồng Thái;Tên khác: Nguyễn Minh Chánh ;Sinh: 1952;Quê quán: Hà Nội;Chỗ ở hiện nay nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò vào tổ chức: cấp độ “trung tướng”, chuyên dụng cho “Tổng viên trưởng tổng cục võ học”, “Tổng tham vấn phó Quân lực quốc gia VNCH” của tổ chức “Chính phủ non sông Việt phái nam lâm thời”

6. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

*
Họ với tên: Nguyễn Đức Thắng;Sinh: 1930;Chỗ ở hiện nay nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò vào tổ chức: level “chuẩn tướng”, chức vụ “Chánh văn bảo vệ tướng” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt phái nam lâm thời”.

7. Đối tượng Quách nuốm Hùng

*