Lâm chi khanh, tin tức mới nhất nhìn lại mới thấy style sân bay của sao việt khi xưa thật “mắc mệt”: người tương hẳn váy dạ hội, người leo guốc 20cm