Thị Xã Tiếng Anh

Thị xã là gì?

Thị thôn là 1 trong những đơn vị chức năng hành gan dạ nằm trong của tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, theo đó thị xã tương tự cùng với đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, thị thôn thuôc một số loại thành phố nhiều loại III hoặc các loại IV, đó là vị trí tất cả đông người dân cùng hầu hết cải tiến và phát triển về phân phối bằng tay nghiệp hoặc tmùi hương mại với bài bản to hơn so với thị xã với nhỏ hơn so với tỉnh thành.

*

Thị thôn tiếng Anh là gì?

Thị thôn giờ Anh là Town, thị làng được tư tưởng nhỏng sau: A town is an administrative unit of a province or centrally run đô thị, according to which the town is equivalent to lớn a district-cấp độ administrative sầu unit. Specifically, the town is classified as urban type III or type IV, which is densely populated và mainly developed on manual or commercial production with a larger scale than the town & smaller than đô thị.

Địa danh khác được viết bằng giờ Anh

– Thị trấn giờ Anh là Town

– Huyện giờ Anh là District

– Thành phố trực trực thuộc tỉnh giờ Anh là City under the province

– Thành lập và hoạt động thị trấn tiếng Anh là Establishment of the town

– Nội thành giờ đồng hồ Anh là Urban

– Nội thị tiếng Anh là Town

– Tỉnh tiếng Anh là The provincial

– Thành thị giờ đồng hồ Anh là city

– Phường giờ đồng hồ Anh là ward

– Làng giờ Anh là village

– Xã giờ Anh là commune

– Đường giờ đồng hồ Anh là street

– Ngách tiếng Anh là niche

– Thôn giờ Anh là gì village

*

Cụm trường đoản cú hay được sử dụng lúc nói tới thị làng mạc bằng giờ Anh

– Đơn vị hành chủ yếu cấp cho làng giờ đồng hồ Anh là commune-level administrative unit

– Thị làng mạc như thế nào tốt nhất là trực trực thuộc thành phố: the only town is attached lớn the city

– Huyện như thế nào tất cả 4 thị xã giờ Anh là which district has four towns

– Thị trấn và làng mạc không giống nhau nỗ lực như thế nào giờ đồng hồ Anh là how is the town & commune different

– Thành lập và hoạt động thị trấn giờ Anh là establishment of the town

– Các đơn vị hành chủ yếu giờ đồng hồ Anh là the administrative units

– Thị làng độc nhất nào trực nằm trong thành phố tại cả nước giờ Anh là The only town under a city in Vietnam City

– Phân cấp cho hành bao gồm nước ta tiếng Anh là Administrative decentralization

– Hà nội hiện nay bao gồm bao nhiêu quận, thị trấn, thị xóm tiếng Anh là Hanoi now has many districts, towns và towns

– Mã những tỉnh, mã của thị trấn, quận, thị xã, thị thôn giờ Anh là province codes, thành phố codes, districts, towns

– Thị xóm với thị xã không giống nhau như thế nào giờ Anh là How are the towns & districts different?