Thanh Toán Tiếng Anh Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) thanh toán
*
verb
*
khổng lồ liquidate lớn pay; to settle; to lớn honour giao dịch thanh toán hoá 1-1 To pay a bill/check dấn hàng rồi mới thanh toán giao dịch Xem lĩnh hoá giao ngân payment Thời hạn giao dịch thanh toán Payment term/period Trường vừa lòng không chịu thanh toán Failure khổng lồ pay; Non-payment lờ đờ trong việc thanh toán To be behindhand with payments; lớn be in arrears with payments Yêu cầu thanh toán ngay lúc nhận được hoá đối chọi Payment is due upon receipt of the invoice Đã thanh toán giao dịch (ghi trên hoá đơn ) Received with thanks; Payment received; Paid payable thanh toán giao dịch bằng tiền mặt Payable in cash to lớn liquidate; to lớn eliminate Có vụ việc phải giao dịch với ai khổng lồ have a bone khổng lồ pick with somebody; to lớn have an old score khổng lồ settle with somebody; to lớn settle/to square accounts with somebody
*