Tax Code Mã Số Thuế

Mã số thuế giờ đồng hồ Anh là gì – Tổng hòa hợp từ vựng tiếng Anh siêng ngành thuế kế toán

Nlỗi bọn họ sẽ hiểu được câu hỏi đóng góp thuế vô cùng đặc biệt, ai cũng đề nghị có nghĩa vụ đóng thuế.

Bạn đang xem: Tax code mã số thuế

Trong số đó có tương đối nhiều các loại thuế khác biệt nlỗi thuế thu nhập cá thể, thuế giá trị gia tăng… Và Từ đó mỗi cá nhân, từng cửa hàng đều phải sở hữu mã số thuế riêng. Dù sống VN tốt ngơi nghỉ quốc tế cũng thế, ở nước ta bọn họ gọi mã số thuế, vậy nước ngoài mã số thuế giờ Anh hotline là gì ? Dưới đó là một số trong những ban bố về mã số thuế tiếng Anh cho bạn.


Related Articles

Giải đáp Mã số thuế giờ đồng hồ Anh call là gì

Mã số thuế trong giờ đồng hồ Anh người ta Gọi là Tax Identification Number. Theo đó bạn có thể đọc đây là một dãy số, vần âm hoặc ký kết tự..

Xem thêm: Thu Minh Để Lộ Sự Thật Phũ Phàng Về Mối Quan Hệ Với Chồng: Hóa Ra Đời Không Như Mơ

Mã số thuế bởi cơ quan cai quản thuế cung cấp cho những người nộp thuế có thể là cá thể tuyệt đơn vị doanh nghiệp lớn.. Theo vẻ ngoài của Luật thống trị thuế.

Mã số thuế dùng để nhận biết, xác định từng fan nộp được thống trị thống độc nhất bên trên phạm vi VN. Dưới đó là một vài từ bỏ vựng về thuế, mã số thuế cho chúng ta.

*
Mã số thuế giờ Anh

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán cùng thuế

Mã số thuế các khoản thu nhập cá thể giờ đồng hồ Anh là gì 

Mã số thuế thu nhập cá nhân cá nhân giờ Anh là Tax Identification Number

Mã số kê knhị thuế thu nhập cá nhân cá nhân giờ Anh là gì 

Mã số kê knhị thuế thu nhập cá nhân cá nhân giờ đồng hồ Anh là Individual Taxpayer Identification Number

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân giờ đồng hồ Anh là gì 

Thuế thu nhập cá thể giờ đồng hồ Anh là Personal income tax

Thuế các khoản thu nhập công ty lớn tiếng Anh là gì 

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn giờ đồng hồ Anh là Profit tax

Thuế tiếng Anh là gì

Thuế giờ đồng hồ Anh là Tax

Đăng cam kết thuế giờ Anh là gì

Đăng ký thuế giờ Anh là Registrate

Ấn Định thuế tiếng Anh là gì

Ấn định thuế giờ Anh là Imposea tax

Thủ tục hoàn thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Thủ tục hoàn thuế giờ đồng hồ Anh là Refund of tax

Bù trừ thuế giờ Anh là gì

Bù trừ thuế tiếng Anh là Tax offset

Kiểm tra thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Kiểm tra thuế tiếng Anh là Examine

Knhị báo thuế tiếng Anh là gì

Knhì báo thuế giờ Anh là Declare

Thuế môn bài xích tiếng Anh là gì

Thuế môn bài bác giờ đồng hồ Anh là License tax

Thuế quý hiếm ngày càng tăng giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế quý giá tăng thêm tiếng Anh là Value added tax

Thuế thu nhập cá nhân giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế thu nhập cá nhân giờ đồng hồ Anh là Income tax

Thuế quý giá ngày càng tăng nguồn vào tiếng Anh là gì

Thuế quý giá gia tăng đầu vào tiếng Anh là Input sales tax

Thuế quý hiếm ngày càng tăng đầu ra output tiếng Anh là gì

Thuế quý hiếm gia tăng Áp sạc ra giờ Anh là Output đầu ra sales tax:

Thuế chuyển nhượng ủy quyền vốn tiếng Anh là gì

Thuế ủy quyền vốn giờ Anh là Capital transfer tax

Thuế xuất, nhập khẩu giờ Anh là gì

Thuế xuất, nhập khẩu tiếng Anh là Export/Import tax

Thuế trước bạ giờ Anh là gì

Thuế trước bạ tiếng Anh là Registration tax

Thuế siêu lợi tức đầu tư tiếng Anh là gì

Thuế cực kỳ ROI giờ Anh là Excess profits tax

Thuế Gián thu giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế Gián thu giờ Anh là Indirect tax

Thuế trực thu giờ Anh là gì

Thuế trực thu giờ Anh là Direct tax

Thuế suất giờ đồng hồ Anh là gì

Thuế suất giờ Anh là Tax rate

Chính sách thuế tiếng Anh là gì

Chính sách thuế giờ đồng hồ Anh là Tax policy

Giảm thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Giảm thuế giờ đồng hồ Anh là Tax cut

Tiền pphân tử thuế giờ Anh là gì

Tiền pphân tử thuế tiếng Anh là Tax penalty

chịu thuế tiếng Anh là gì

chịu đựng thuế tiếng Anh là Taxable

Gian lận thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Gian lận thuế giờ Anh là Tax fraud

Trốn thuế giờ Anh là gì

Trốn thuế tiếng Anh là Tax avoidance

Hồ sơ knhị thuế bởi điện tử giờ đồng hồ Anh là gì

Hồ sơ knhì thuế bởi điện tử giờ đồng hồ Anh là E – file

Việc knhị, nộp làm hồ sơ, tờ khai thuế tiếng Anh là gì

Việc khai, nộp hồ sơ, tờ knhị thuế giờ đồng hồ Anh là Filing of retur

Kỳ tính thuế giờ Anh là gì

Kỳ tính thuế giờ Anh là Assessment period

Việc tính thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Việc tính thuế giờ Anh là Tax computation

Kỳ hạn thuế giờ Anh là gì

Kỳ hạn thuế tiếng Anh là Term:

Sổ thuế giờ Anh là gì

Sổ thuế giờ đồng hồ Anh là Register of tax

Ưu đãi thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Ưu đãi thuế tiếng Anh là Tax incentives

Trợ cung cấp thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Trợ cung cấp thuế giờ đồng hồ Anh là Tax allowance

Người giúp khai thuế giờ Anh là gì

Người giúp knhì thuế tiếng Anh là Tax preparer

Năm tính thuế giờ đồng hồ Anh là gì

Năm tính thuế tiếng Anh là Tax year

Các tranh con chấp về thuế tiếng Anh là gì

Các ttinh ranh chấp về thuế giờ đồng hồ Anh là Tax dispute