Số Đối Là Gì

Câu trả lời được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.Bạn đang xem: Số đối là gì


*

Giải thích các bước giải:

1) nhì số đối nhau là nhị số gồm tổng bởi 0.

Bạn đang xem: Số đối là gì

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) hai số nghịch đảo là hai số tất cả tích bằng 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi đó $3,dfrac13$ là hai số nghịch đảo.

3) quy tắc cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu mã số:

Giả sử bao gồm 2 phân số cùng mẫu số là: $dfracab$ cùng $dfraccb$ ($b e 0$)

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác mẫu số:

Giả sử có 2 phân số khác chủng loại số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, tổng của 2 phân số bởi phân số mới gồm mẫu số là mẫu mã số thông thường và tử số bởi tổng 2 tử số sau khi quy đồng.

Xem thêm: Bluray Là Gì? Có Nên Sử Dụng Đĩa Bluray Là Gì Bluray Là Gì

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, hiệu của 2 phân số bằng phân số mới gồm mẫu số là mẫu mã số bình thường và tử số bởi hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Tích 2 phân số bằng phân số mới gồm tử số bằng tích 2 tử số lúc đầu và mẫu số bởi tích 2 mẫu mã số ban đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân chia 2 phân số:

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

Khi đó: yêu thương 2 phân số là tích của phân số thứ nhất với nghịch đảo của phân số đồ vật 2.

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) tính chất của phép cộng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) đặc thù của phép nhân 2 phân số:

Giả sử tất cả 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) đặc điểm phân phối của phép nhân cùng với phép cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.