Vũ cát tường vướng nghi vấn chat sex đồng giới, nói xấu hàng loạt sao việt