SAU ENJOY LÀ GÌ

Chắc hẳn ai ai cũng biết Enjoy là hễ từ thông dụng mang nghĩa thích làm cho gì/điều gì. Nói đến Enjoy, bạn ta thường nghĩ tới like và Love với ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên nếu biết cách sử dụng thì rượu cồn từ này còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc thú vị khác nhau. Trong bài viết dưới đây, Step Up đang hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cấu trúc Enjoy và phân biệt chúng cùng với Like, Love.

Bạn đang xem: Sau enjoy là gì


1. Tổng quan liêu về Enjoy

Enjoy là một động từ dùng để để chỉ sự yêu thương thích, thích thú, hào hứng với cùng một điều gì đó.

Ví dụ:

I enjoy a vibrant tuy vậy .

(Tôi mê thích một bài bác hát sôi động.)

She enjoys going shopping with her friend.

(Cô ấy say đắm đi sắm sửa với các bạn của cô ấy.)

*
*
*
*
*
*
*

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng để chấm dứt câu sau:

1. _________ your breakfast, the woman said.

A. Enjoying B. Enjoyed C. To lớn enjoy D. Enjoy

2. It was touching và beautiful to see Helen _________ her first Christmas.

Xem thêm: Trình Bày Các Căn Cứ Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh Phù Hợp Là

A. Enjoy B. Enjoying C. Lớn enjoy D. Enjoyed

3. Have I ever told you how much I _________ eating KFC?

A. Enjoy B. Enjoying C. Lớn enjoy D. Enjoyed

4. Not only vì chưng we enjoy _________ together; but we also find our little home most delightful.

A. Lớn be B. Been C. Was D. Being

5. As I said, I enjoy _________ a female around.

A. Have B. Had C. Lớn have D. Having

Đáp án:

1. D

2. A

3. A

4. D

5. D

Bài 2: Tìm với sửa lỗi sai trong các câu bên dưới đây:

1. My little girl enjoys play with dolls.

2. Does he enjoys running?

3. He enjoys to lớn play tennis.

4. I hope you enjoy with your trip.

5. My dad enjoys with friends eating. 

Đáp án: 

1. Play => playing

2. Enjoys => enjoy

3. Khổng lồ play => playing

4. Enjoy with your => enjoy your

5. With friends eating => eating with friend


Trên trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Enjoy: phương pháp sử dụng, ví dụ như và bài tập bao gồm đáp án. Nếu như bạn còn thắc mắc hãy comment phía dưới, Step Up sẽ giúp đỡ bạn gải đáp. Chúc các bạn học tập tốt!