Saka trương tuyền ‘hồi sinh’ sau 2 tháng trầm cảm vì ly hôn