RUN OUT OF TIME LÀ GÌ

Sẵn sàng du học tập – Trong giờ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” thứu tự có nghĩa là khoảng tầm thời hạn nhiều năm, đúng giờ, không hề thời gian.quý khách vẫn xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

Quý Khách đang xem: Out of time là gì

Bạn một mực nên xuất hiện tại chỗ này đúng giờ đồng hồ.

2. For a long time: khoảng thời gian dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đang không gặp gỡ anh ấy từ khóa lâu rồi.

3. Time after time: lần này đến lần khác

– Nam forgets lớn vì chưng homework time after time.

Nam quên làm bài bác tập về đơn vị không còn lần này cho tới lần khác.

4. Pressed for time: ko có rất nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have sầu the meeting tomorrow?

Tôi không có tương đối nhiều thời hạn vào hôm nay. Anh gồm pnhân từ giả dụ họ họp vào ngày mai không?

5. Run out of time: không còn thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không còn thời gian mang đến dự án này nữa.

6. No time to lose: không có thời hạn để lãng phí

– There’s no time lớn thất bại. We’ve got to lớn get going.

Không còn thời gian để tiêu tốn lãng phí nữa. Chúng ta nên vào cuộc thôi.

7 . Have sầu spare time: gồm thời gian rảnh

– What vày you do in your spare time?

Quý khách hàng làm cái gi khi rhình họa rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.

Xem thêm: Combo 10 Chiếc Áo Lưới Tập Bóng Đá Chính Hãng, Giá Gốc, Dẫn Đầu Phân Khúc


*

9. Make good time: làm cho điều nào đấy nkhô hanh rộng chúng ta nghĩ

Chúng tôi sẽ xong xuôi mau chóng rộng dự loài kiến – chỉ mất một giờ nhằm đến trên đây.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ mang lại vừa kịp đám hỏi.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã mang lại cơ hội các bạn phải tìm bài toán có tác dụng rồi. (Lưu ý: dùng thì quá khứ đối kháng sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ nước của mình chạy không ổn tiếng lắm.

13. Behind the times: chậm chạp giai đoạn, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe sầu it?

Anh ấy thật lạc hậu, giờ vẫn nghe đĩa hát. Bạn có tin nổi không?

14. Overtime: chi phí có tác dụng thêm quanh đó giờ

– The firm is cutting baông xã on overtime.

Cửa Hàng chúng tôi đang giảm bớt chi phí làm thêm giờ đồng hồ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

16. In your own time: Làm điều gì mà không cần bận tâm về thời gian

– I’ll fix the oto in my own time!

Tôi đang sửa xe cộ nhưng chưa hẳn vội!

17. Time on your side: trẻ và còn các thời hạn làm việc phía trước

quý khách hàng còn những thời hạn ở phía đằng trước, bởi vì vậy các bạn không nên cảm thấy bị áp lực nặng nề Lúc ra quyết định cho việc nghiệp hiện giờ.