Really là gì

1.Nhấn bạo gan vấn đề vấn đề trạng tự hoặc tính từ bỏ (=very, very much)

Ví dụ: I’m really hungry.

Bạn đang xem: Really là gì

(Tôi cực kỳ đói) some really useful information (một trong số những thông tin khôn cùng hữu ích) It all went really well. (Mọi trang bị đã giới thiệu rất tốt) This is a really nice place. (Đó là 1 trong những trong những phủ quanh điểm đặt rất là đẹp) She really enjoys working with young children. (Cô ấy rất thích thao tác thao tác thao tác làm việc với trẻ con dại) We’ve all been working really hard. (Chúng tôi vẫn thao tác làm việc thao tác thao tác rất yêu cầu cù)

2. Nhấn mạnh vấn đề vụ việc điều chúng ta nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra

Ví dụ: I really want mập go home now. (Tôi thật sự ý muốn về nhà ngay giờ đây). I want phệ help—I really do. (Tôi hy vọng cứu, thật sự đấy) You really need lớn forget all about her.

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 97 Mệnh Gì? Tuổi Đinh Sửu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào?

(Bạn thật sự khôn cùng rất cần phải quên cô ấy đi) There’s really no need béo worry. (Thật sự không tồn tại gì phải run sợ cả) I really ought bự have phoned Annie phệ let her know we’d be late. (Tôi thiệt sự nên được gọi cho Annie nhằm báo cô ấy biết là các những các các bạn sẽ đến muộn)

3.Dấu hiệu sự siêng lo, kinh ngạc về điều ai kia nói

Ví dụ: ‘We”re going bự nước Nhật next month.’ ‘Oh, really?’ (“Tuần sau các những các bạn sẽ đến Nhật Bản.” “Ôi, thiệt á?”) ‘She”s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’ (“Cô ấy tự chức rồi.” “Thật á? Cậu chắc hẳn chứ?”)

4.Sử dụng để nói trong thực tiễn, thực sự về một điều nào đó

Ví dụ: What vì chưng you really think about it? (Bạn thiệt sự suy nghĩ gì về nó?) Tell me what really happened. (Hãy đến tôi biết thực sự chuyện sẽ xảy ra) Hamlet isn’t really mad – he’s just pretending to be. (Hamlet thật ra không điên rồ đâu – ông ấy chỉ giả vờ như thế thôi) I can”t believe I am really going phệ meet the princess. (Tôi không thể tin đc mình thật sự sắp đến đc gặp công chúa)

5. áp dụng để bớt nhẹtiếng nói(thường vào câu phủ định)

6. Thực hiện trong vướng mắc and câu che định khi bạn có nhu cầu muốn ai đó nói “không”

Ví dụ: do you really expect me to believe that? (Bạn thật sự mong muốn tôi tin yêu vào vấn đề này à?) I don”t really need khủng go, vì I? (Tôi không thực thụ sự tốt nhất thiết nên đi đúng không nào nào ạ?) He doesn”t really have a clue about what”s going on, does he? (Anh ta không đích thực sự biết chuyện gì đang giới thiệu phải không?) Is that how you”re really going lớn do it? (Bạn thật sự định làmnhư vậy à?)

7. Dấu hiệusự bội nghịch đối của bạn với việc ai này đã làm hoặc sẽ nói

Ví dụ: Really, you could have told us before. (Lẽ ra bạn cũng có thể nói rằng rằng với cửa hàng chúng tôi từ trước) Really, Amanda! What a dreadful thing béo say! (Amanda à! Thật khó tính khi tất cả chúng ta nói như thế. Thể Loại: giới thiệu biểu diễn kiến thức và kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Really Là Gì – Really tức là Gì Thể Loại: LÀ GÌ nguồn Blog là gì: https://diywkfbv.com Really Là Gì – Really nghĩa là Gì