Quy trình miễn giảm thuế hộ kinh doanh

Quy trình bắt đầu về miễn, sút thuế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 749/QĐ-TCT

TP Hà Nội, ngày đôi mươi mon 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ đọng Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung cập nhật mộtsố điều của Luật Quản lý thuế, những Luật thuế, Pháp Lệnh thuế cùng những vnạp năng lượng phiên bản hướngdẫn thi hành;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật số 71/2014/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của những Luật về thuế;

Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kê knhì với kế toánthuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2.

Bạn đang xem: Quy trình miễn giảm thuế hộ kinh doanh

Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày ký. Thủ trưởngcác Vụ, đơn vị chức năng tương đương nằm trong và trực trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng CụcThuế tỉnh giấc, thị trấn trực ở trong Trung ương; Chi viên trưởng Chi viên Thuế quậnthị xã, thị buôn bản, đô thị trực nằm trong tỉnh Chịu trách nát nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lãnh đạo Bộ Tài bao gồm (để b/c); - Vụ PC (BTC); - Lãnh đạo Tổng viên Thuế; - Đại diện VPhường.TCT tại TPHCM; - Website Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, KK (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Văn Nam

QUY TRÌNH

MIỄNTHUẾ, GIẢM THUẾ(Ban hành dĩ nhiên Quyết định số 749/QĐ-TCTngày trăng tròn tháng bốn năm 2015 của Tổng viên trưởngTổng viên Thuế)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định ví dụ nội dungcùng trình từ bỏ công việc phòng ban thuế, công chức thuế tiến hành giải quyết và xử lý miễnthuế, giảm thuế theo chế độ của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của Luật Quản lý thuế;

- Cải cách giấy tờ thủ tục hànhchủ yếu trong việc xử lý miễn thuế, bớt thuế được lập cập, thuận lợicho những người nộp thuế;

- Hướng dẫn fan nộp thuếtiến hành đúng các thủ tục hành chính với những hình thức của điều khoản thuế, LuậtQuản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Quản lý thuế về miễnthuế, bớt thuế. Cơ quan thuế thực hiện đánh giá giấy tờ thủ tục hồ sơ, giải quyết và xử lý miễnthuế, bớt thuế theo trình trường đoản cú cùng ngôn từ phương tiện.

II. PHẠM VI ÁPhường. DỤNG

1. Quy trình miễn thuế, bớt thuế được áp dụngđối với cơ quan Tổng viên thuế, Cục Thuế cùng Chi viên Thuế vào bài toán giải quyếtmiễn thuế, sút thuế theo pháp luật của quy định thuế, Luật Quản lý thuế, Luậtsửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế và những vnạp năng lượng bản chỉ dẫn thi hành Luật so với các ngôi trường vừa lòng cơ quanthuế ra quyết định miễn thuế, sút thuế nêu trên điểm 2 dưới đây.

2. Các ngôi trường hợp cơ quan thuế ra quyết định miễnthuế, giảm thuế:

a) Miễn, bớt thuế thu nhập cá thể.

b) Miễn hoặc giảm thuế tiêu trúc quan trọng đặc biệt, chi phí thuêkhu đất, thubẽ mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trồng trọt, thuế sử dụng khu đất nông nghiệpcho người nộp thuế gặp mặt khó khăn vị thiên tai, hỏa hoán vị, tai nạn ngoài ý muốn bất thần theohiện tượng của lao lý ko có tác dụng nộp thuế.

c) Miễn, giảm thuế tài nguyên ổn đối với tổ chức triển khai, cánhân khai thác tài nguim theo phép tắc tại Điều 9 Luật Thuế tàinguyên ổn.

d) Miễn, bớt thu tiền thực hiện khu đất.

e) Miễn, giảm chi phí thuê đất, thungượng mặt nước.

2.3. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế không giống theocách thức của Pháp quy định về thuế.

3. Các trường đúng theo miễn, giảm thuế ko áp dụngtheo Quy trình này:

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Các chữ viết tắt cùng từ bỏ ngữ trong quy trình này đượcgọi như sau:

- QHS: Ứng dụng theo dõi thừa nhận, trả hồ sơ thuế cung cấp Cụcvà Chi viên hoặc phân hệ theo dõi và quan sát nhận trả làm hồ sơ thuế bên trên áp dụng cai quản thuếtriệu tập (TMS).

- QLCV: Ứng dụng quản lý công văn uống - tờ trình.

- QLT: Ứng dụng cai quản thuế

- GTGT: Giá trị gia tăng.

- TNDN: Thu nhập công ty.

- TTĐB: Tiêu thú quan trọng đặc biệt.

- TNCN: Thu nhập cá nhân(hoặc thu nhập cá nhân so với người có thu nhập cao).

- NNT: Người nộp thuế.

- CQT: Cơ quan Thuế.

- MGT: miễn thuế, sút thuế.

- Bộ phận TTHT: Phòng Tuyêntruyền với cung cấp tín đồ nộp thuế ở trong Cục Thuế; ĐộiTulặng truyền và cung cấp fan nộp thuế ở trong Chi cục Thuế.

- Sở phận HCVT: Phòng Hànhchính-Lưu trữ ở trong Cục Thuế thành thị thủ đô hà nội và thành phố Hồ Chí Minh; PhòngHành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ thuộc Cục Thuế các tỉnh, đô thị khác; ĐộiHành chính-Nhân sự-Tài vụ-Ấn chỉ trực thuộc Chi viên Thuế.

- Bộ phận KK&KTT: PhòngKê khai với kế tân oán thuế thuộc Cục Thuế; Đội Kê khai-kế toán thù thuế với tin học tập thuộcChi viên Thuế.

- Sở phận TNCN: Phòng Quảnlý thuế các khoản thu nhập cá nhân nằm trong Cục Thuế; Đội (hoặc bộ phận) Quản lý thuế thu nhậpcá nhân thuộc Chi viên Thuế.

- Bộ phận KTr: chống Kiểmtra thuế thuộc Cục Thuế; Đội Kiểm tra thuế cùng Đội thuế liên xóm, phường, thị trấntrực thuộc Chi cục Thuế.

- Bộ phận Thanh khô tra thuế: Tkhô cứng tra thuế ở trong Tổngviên Thuế, Thanh hao tra thuế nằm trong Cục Thuế.

- Sở phận Pháp chế: phòng Phápchế hoặc phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ-Dự toán thù (so với Cục Thuế chưa xuất hiện phòng Phápchế) trực thuộc Cục Thuế; Đội Tổng thích hợp - Nghiệp vụ - Dự toán ở trong Chi cục Thuế.

- Sở phận Tin học: PhòngTin học tập thuộc Cục Thuế; bộ phận Tin học tập của Đội Kê knhị - kế toán thù thuế cùng tin họcở trong Chi cục Thuế hoặc Đội Tin học ở trong Chi cục Thuế.

- Sở phận THNVDT: Phòng Tổng thích hợp - Nghiệp vụ - Dự toán trực thuộc Cục Thuế,Đội Tổng thích hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thù thuộc Chi cục Thuế.

- Sở phận QL khoản thu từ bỏ đất:Phòng/thành phần Quản lý những khoản thu từ đất nằm trong Cục Thuế gồm công dụng cai quản lýnhững khoản thu từ bỏ đất...

- Đội KK-KTT&TH: Đội Kêknhị - kế toán thuế cùng tin học thuộc Chi viên Thuế.

- Đội thuế LP: Đội thuếliên buôn bản, phường, thị trấn trực thuộc Chi cục Thuế.

- Bộ phận đón nhận hồ sơ:Phòng Hành chủ yếu nằm trong Vnạp năng lượng phòng Tổng cụcThuế, Phòng trực thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế có công dụng, nhiệm vụ tiếpdìm hồ sơ, gồm những: tiếp nhận trực tiếp tự bạn nộp thuế (bộ phận “một cửa”),tiếp nhận qua con đường bưu bao gồm và đón nhận qua giao dịch năng lượng điện tử.

- Bộ phận xử lý hồ nước sơmiễn giảm: Vụ/ đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, phòng nằm trong Cục Thuế, Đội thuộc Chiviên Thuế gồm chức năng, nhiệm vụ thực hiện giải quyết và xử lý làm hồ sơ tất cả liên quan, bao gồm:thành phần KK&KTT, thành phần TNCN, bộ phận THNVDT, phần tử QL khoản thu từ bỏ đất,phần tử KTr, Đội thuế LP.

Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ, GIẢMTHUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ

1. Giải quyếtmiễn thuế, giảm thuế (Không bao gồm hộ khiếp doanh)

1.1. Cách 1: Tiếp dấn hồsơ miễn thuế, giảm thuế

1.1.1. Tiếp dấn làm hồ sơ củangười nộp thuế

Việc chào đón hồ sơ MGT của NNT được thực hiệntheo nguyên tắc của Quy chế lí giải, lời giải vướng mắcvề chính sách thuế, quảnlý thuế cùng giải quyếtcác giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thuế của NNT theo lý lẽ “một cửa” phát hành đương nhiên Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC. Cụ thểnhỏng sau:

a) Hồ sơ MGT gửi vào con đường bưu chủ yếu, thành phần HCVTthực hiện:

- Đăng ký kết vnạp năng lượng bạn dạng “đến” theo lý lẽ.

- Nhập lệ chương trình ứng dụng QHS của ngành Thuế.

- Chuyển làm hồ sơ mang lại phần tử “một cửa” ngay lập tức sau khixong nhập dữ liệu vào ứng dụng QHS.

Thời gian tiến hành các công việc nêu trên là ngaykhi đón nhận làm hồ sơ MGT của NNT.

b) Hồ sơ MGT nộp trực tiếp trên bộ phận “một cửa” vàhồ sơ do phần tử HCVT gửi mang đến, bộ phận “một cửa” thực hiện:

- Kiểm tra tính khá đầy đủ, đúng giấy tờ thủ tục, phù hợp pháp, củahồ sơ MGT theo quy định của Luật Quản lýthuế và những văn bạn dạng chỉ dẫn thực hiện Luật.

- Trường hợphồ sơ MGT chưa đầy đầy đủ, không đúng thủ tục:

+ Hồ sơ MGT nhận thẳng từ bỏ NNT: Hướng dẫn, cungcấp cho mẫu mã biểu mang đến NNT để bổ sung cập nhật, điều chỉnh hồ sơ MGT theo giải pháp.

+ Hồ sơ MGT thừa nhận qua đường bưu chính: Lập Thông báovề vấn đề hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng giấy tờ thủ tục (mẫu mã số 05/QTr-MGT ban hành kèm theoQuy trình này) trình thủ trưởng CQT ký nhằm chuyển bộ phận HCVT gửi NNT. Thờigian tiến hành chậm nhất không thật 02 (hai) ngày làm việc Tính từ lúc ngày dìm đượchồ sơ MGT.

- Trường đúng theo hồ sơ MGT dìm trực tiếp tại bộ phận“một cửa” vẫn không thiếu thốn, đúng giấy tờ thủ tục, thực hiện:

+ Đăng ký văn uống bản “đến” theo quy định.

+ Nhập lệ chương trình áp dụng QHS của ngành Thuế.

+ Lập và in Phiếu hứa trả tác dụng giải quyết hồ sơMGT đến NNT trường đoản cú chương trình ứng dụng QHS của ngành Thuế nhằm gửi NNT cùng theo dõi và quan sát,lưu giữ 01 bản; thời gian hẹn trả kết quả xử lý là 30 (tía mươi) ngày kể từngày CQT thừa nhận đủ hồ sơ MGT theo chính sách.

Thời gian triển khai các công việc nêu trên là ngaykhi tiếp nhận làm hồ sơ MGT của NNT.

c) Hồ sơ MGT gửi đến qua thanh toán điện tử: Sở phận“một cửa” đón nhận hồ sơ thực hiện chào đón, kiểm tra thông qua khối hệ thống xửlý dữ liệu điện tử theo giải pháp. Hồ sơ NNT gửi mang lại CQT thông qua thanh toán điệntử yêu cầu tuân hành đúng các điều khoản của luật pháp vềgiao dịch điện tử.

- Trường đúng theo làm hồ sơ MGT gần đầy đầy đủ, chưa đúng thủ tụctheo cơ chế thì lập với gửi tlỗi điện tửThông báo về việc làm hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng giấy tờ thủ tục (mẫu mã số 05/QTr-MGT ban hànhđương nhiên Quy trình này).

- Trường thích hợp làm hồ sơ MGT rất đầy đủ, đúng giấy tờ thủ tục theoluật pháp thì lập và gửi tlỗi năng lượng điện tử mang đến NNT Phiếu hẹn trả kết quả xử lý làm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế choNNT từ chương trình ứng dụng QHS của ngành Thuế; thời gian hẹn trả hiệu quả giảiquyết là 30 (tía mươi) ngày Tính từ lúc ngày CQT thừa nhận đầy đủ làm hồ sơ MGT theo hiện tượng.

Thời gian thực hiện các quá trình nêu trên là ngaylúc chào đón hồ sơ MGT của NNT.

1.1.2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nêu trên tất cả tráchnhiệm chuyển làm hồ sơ sẽ không thiếu, đúng thủ tục đến bộ phận giải quyết và xử lý hồ sơ bao gồm liênquan liêu tức thì trong ngày thao tác làm việc hoặc muộn nhất là đầu tiếng ngày làm việc tiếp theokể từ lúc cảm nhận hồ sơ MGT của NNT trên CQT, núm thể:

- Hồ sơ MGT thu nhập cá thể thì đưa đến cỗ phậnTNcông nhân.

- Hồ sơ MGT khác và hồ sơ kiến nghị MGT nhiều loạithuế (bao hàm cả thuế TNCN) gửi mang đến thành phần KK&KTT.

- Hồ sơ miễn, bớt những khoản thu từ đất thì chuyểnmang lại Sở phận QL khoản thu trường đoản cú khu đất.

1.1.3. CQT ko trả lại làm hồ sơ MGT kể cả ngôi trường hợpgồm ý kiến đề xuất của NNT Khi những bộ phận đón nhận hồ sơ nêu trên đã chuyển làm hồ sơ đếnbộ phận giải quyết làm hồ sơ MGT

1.2. Cách 2: Giải quyết làm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1.2.1. Giải quyết làm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế trên cơquan thuế

Bộ phận giải quyết làm hồ sơ MGT thực hiện:

a) Phân tích làm hồ sơ miễn thuế, sút thuế:

- Xác định chứng trạng hoạt động, kê knhì của NNT. Đốichiếu với cửa hàng dữ liệu về nộp thuế của NNT, các tư liệu tương quan tất cả trên CQTcùng xác minch tích lũy báo cáo từ bỏ các cơ quan, đơn vị tất cả liên quan để xác địnhsố thuế được miễn, bớt cho NNT.

- Trong quá trình so với hồ sơ MGT:

+ Đối cùng với số thuế chưa đầy đủ điều kiện được MGT cònthiếu thốn báo cáo yêu cầu giải trình, xẻ sungtài liệu: dự thảo Thông báo giải trình, bổ sung cập nhật đọc tin, tài liệu (theo chủng loại số01/KTTT phát hành tất nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC) trình thủ trưởng CQT duyệtký kết gửi NNT.

Trường hợpNNT giải trình thẳng trên CQT: lập Biên bản làm việc về câu hỏi giải trình, bổ sung công bố, tài liệu (chủng loại số 02/KTTT banhành kèm theo Thông tứ số 156/2013/TT-BTC) theo quy định; thông báo mang đến bộ phậnmừng đón hồ sơ để theo dõi và quan sát, ghi dìm thời hạn giải trình bổ sung cập nhật của NNT.

Trường hòa hợp NNT đã giải trình, bổ sung cập nhật nhưng mà không đủtheo đòi hỏi của CQT thì dự thảo thông báo giải trình, bổ sung cập nhật công bố, tàiliệu (lần 2) trình thủ trưởng CQT trông nom cam kết gửi NNT. Thời gian NNT giải trình, bổsung công bố, tư liệu theo hướng dẫn trên Khoản 2 Điều 60Thông tư số 156/2013/TT-BTC (không thực sự 10 ngày thao tác đối với Thông báo lần1 với 10 ngày làm việc đối với Thông báo lần 2, kể từ ngày cảm nhận thông báođòi hỏi giải trình, bổ sung cập nhật của CQT hoặc hồi báo (nếu gửi qua mặt đường bưu điện).Thời gian đợi NNT giải trình bổ sung cập nhật thông tin, tư liệu không tính trong tổngsố thời hạn giải quyết và xử lý hồ sơ MGT củaCQT.

+ Đối cùng với số thuế vẫn khẳng định đầy đủ điều kiện được MGT(bao hàm cả trường thích hợp đang giải trình ngã sung): lập Phiếu khuyến cáo miễn thuế, bớt thuế(mẫu mã số 04/QTr-MGT phát hành cố nhiên Quy trình này) với triển khai tiếp những côngvấn đề nêu tại Điểm b dưới đây để xử lý miễn giảm giá.

Thời gian tiến hành các công việc nêu bên trên lờ lững nhấtkhông thật 03 (ba) ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận ra làm hồ sơ MGT vì chưng thành phần tiếpdìm gửi mang lại.

- Trường đúng theo hết thời hạn theo Thông báo (lần 2) màNNT không giải trình, bổ sung theo những hiểu biết hoặc giải trình, bổ sung cập nhật (lần 2)nhưng ko minh chứng được số thuế knhị là đúng thì thực hiện:

+ Lập Phiếu nhấn xét và giải pháp xử lý hồ sơ miễn thuế, giảmthuế (mẫu số 01/QTr-MGT phát hành dĩ nhiên Quy trình này);

+ Dự thảo Thông báo về Việc làm hồ sơ thuộc diện phảikiểm tra trước khi ra quyết định miễn thuế, bớt thuế (mẫu số 02/QTr-MGT ban hànhkèm theo Quy trình này), trình thủ trưởng CQT chăm chút ký gửi NNT;

+ Chuyển hồ sơ cho thành phần đánh giá làm hồ sơ MGT thuộcdiện đề xuất kiểm soát thực tiễn trên trụ ssinh hoạt NNT có tương quan để thường xuyên giải quyếtMGT.

Thời gian tiến hành các công việc đưa hồ sơ sangdiện buộc phải soát sổ thực tiễn trên trụ ssinh hoạt muộn nhất không thật 03 (ba) ngày có tác dụng việcTính từ lúc ngày không còn thời hạn giải trình bổ sung (lần 2) hoặc Tính từ lúc ngày dấn đượcvăn uống bạn dạng giải trình bổ sung (lần 2) của NNT tuy thế không minh chứng được số thuếđang knhị là đúng.

b) Đề xuất giải quyết miễn thuế, bớt thuế:

- Căn cứ đọng hiệu quả so với, đối chiếu số liệu của hồsơ ý kiến đề xuất MGT, giải trình bổ sung của NNT (trường hợp có), khẳng định số thuế được miễn,giảm và lập Phiếu lời khuyên miễn thuế, sút thuế (mẫu số 04/QTr-MGT ban hành kèmtheo Quy trình này)

- Căn uống cứ đọng Phiếu khuyến nghị miễn thuế, sút thuế:

+ Trường hợp cảm thấy không được ĐK MGT thì dự thảoThông báo về câu hỏi fan nộp thuế ko ở trong diện được miễn thuế (bớt thuế) (mẫusố 04/MGTH phát hành cố nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC, trong các số ấy ghi rõ số tiềnthuế không được ĐK được miễn, giảm thuế) trình thủ trưởng CQT ký gửi NNT.

+ Trường thích hợp đủ ĐK được miễn, bớt toàn thể sốthuế NNT kiến nghị thì dự thảo Quyết định miễn thuế, sút thuế (mẫu mã số 03/MGTHphát hành hẳn nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC) dĩ nhiên toàn cục làm hồ sơ MGT chuyểnđến thành phần Pháp chế nhằm thẩm định trước lúc trình thủ trưởng CQT để mắt, ký kết.

+ Trường đúng theo đầy đủ ĐK được miễn, bớt một phầnsố thuế NNT kiến nghị thì: dự thảo thông tin số tiền thuế cảm thấy không được điều kiện đượcmiễn thuế (giảm thuế) theo chủng loại số 04/MGTH phát hành đương nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC,trong các số đó ghi rõ số chi phí thuế cảm thấy không được điều kiện được miễn, bớt thuế; đồng thờidự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế (chủng loại số 03/MGTH ban hành tất nhiên Thôngtư số 156/2013/TT-BTC) so với số thuế đủ điều kiện miễn, bớt kèm theo toàn bộhồ sơ miễn thuế, sút thuế gửi mang đến phần tử Pháp dụng nhằm đánh giá trước khitrình thủ trưởng CQT trông nom, cam kết.

Thời gian triển khai những các bước nêu trên đủng đỉnh nhấtkhông thật 03 (ba) ngày thao tác làm việc.

* Yêu cầu đối với làm hồ sơ miễn thuế, sút thuế:

+ Phải kê rõ danh mục hồ sơ và đóng góp thành tập nhằm chốngthất lạc.

+ Phú trách nát Phòng/Đội (hoặc Chi cục trưởng Chi cụcThuế) cần tất cả chủ kiến lời khuyên cụ thể trên tờ trình miễn thuế, sút thuế.

1.2.2. Giải quyếtlàm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế nên kiểm tra thực tế tại trụ ssinh hoạt NNT trước khi rađưa ra quyết định miễn thuế, bớt thuế

Sở phận KTr, bộ phận TNcông nhân, phần tử quốc lộ khoản thu từkhu đất tiến hành khám nghiệm theo công dụng, thực hiện:

a) Dự thảo Thông báo về vấn đề hồ sơ ở trong diện kiểmtra trước lúc quyết định miễn thuế, sút thuế (chủng loại số 02/QTr-MGT phát hành kèmtheo Quy trình này), trong đó ghi rõ lý do, thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ MGT và lậptờ trình tất nhiên làm hồ sơ MGT trình thủ trưởng CQT chú tâm ký gửi NNT. Thời gian thựchiện tại những quá trình này muộn nhất không thực sự 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày bộphận KTr, bộ phận TNcông nhân, thành phần QL khoản thu tự khu đất cảm nhận hồ sơ hoặc kể từngày tất cả chủ ý phê để ý của thủ trưởng CQT về bài toán chất vấn trên trụ ssống NNT.

b) Thu thập công bố, tài liệu với kiểm tra hồ nước sơMGT của NNT tại CQT, dự thảo Quyết định về câu hỏi đánh giá thuế (mẫu mã số 03/KTTTphát hành cố nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC), trong số ấy xác minh rõ thời gian,ngôn từ kiểm tra trình thủ trưởng CQT chuẩn y, cam kết đưa ra quyết định kiểm tra.

Trường phù hợp hồsơ đề xuất miễn thuế, bớt thuế TNcông nhân, những khoản thu trường đoản cú đất: Thu thập lên tiếng, tư liệu và đánh giá hồ sơ MGT của NNT tạiCQT; kiến nghị các đơn vị chức năng gồm tương quan phốiđúng theo cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu có tương quan nhằm so sánh xác minch sốliệu kê khai của NNT liên quan cho hồ sơ đề nghị MGT (nếu như có); dự thảo Quyết định kiểmtra miễn thuế, bớt thuế trên trụ sở NNT (đối với cá nhân tất cả trụ sngơi nghỉ kinhdoanh) nhằm trình thủ trưởng CQT duyệt y, ký quyếtđịnh kiểm soát hoặc thông báo kiến nghị NNTđến thao tác làm việc trực tiếp trên trụ slàm việc CQT (so với cá thể không tồn tại trụ sở kinhdoanh).

Thời gian tiến hành những quá trình tại điểm 1.2.2.bnày chậm nhất không quá 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày CQT gửi thông báo hồ sơthuộc diện soát sổ trước lúc ra quyết địnhMGT.

c) Thực hiện các công việc bình chọn thuế tại cơ sởmarketing của NNT theo luật pháp tại Quy trình khám nghiệm thuế của Tổng cục Thuế.

Trong quy trình kiểm tra, ví như vạc hiện nay hành vi viphạm về thuế có tín hiệu trốn thuế, ăn gian thuế theo lao lý tại Khoản 2, Điều 81 Luật Quản lý thuế thì phần tử KTr, TNCN, QL khoảnthu trường đoản cú khu đất lập Phiếu nhận xét với giải pháp xử lý làm hồ sơ miễn thuế, sút thuế (mẫu mã số 01/QTr-MGTphát hành tất nhiên Quy trình này) với lập tờ trình ý kiến đề nghị tkhô cứng tra (nêu rõ lýdo đề nghị tkhô cứng tra) tất nhiên toàn thể hồ sơ kiến nghị của NNT, các văn uống bản phátsinc vào quá trình kiểm tra hồ sơ MGT của CQT trình thủ trưởng CQT quyết định(Chi cục Thuế trình Cục Thuế). Trường hợp thủ trưởng CQT ra quyết định tkhô hanh trathuế tại trụ sở NNT thì gửi chủ kiến phê săn sóc thanh khô tra thuế hẳn nhiên toàn bộhồ sơ MGT, những vnạp năng lượng phiên bản phát sinh vào quá trình đánh giá làm hồ sơ MGT của CQT quaphần tử HCVT mang lại Sở phận tkhô nóng tra thuế nhằm thực hiện thanh khô tra thuế tại trụ sởNNT; đôi khi dự thảo Thông báo về việc tạm ngưng xử lý làm hồ sơ miễn thuế,bớt thuế (mẫu số 03/QTr-MGT ban hành dĩ nhiên Quy trình này) trình thủ trưởngCQT để mắt cam kết gửi NNT. Thời gian thực hiện các quá trình nêu bên trên chậm nhấtkhông quá 05 (năm) ngày làm việc Tính từ lúc ngày phân phát hiện nay hồ sơ có tín hiệu vi phạmluật pháp về thuế nêu bên trên.

d) Đề xuất giải quyết miễn thuế, bớt thuế:

- Căn cứ đọng công dụng kiểm soát thuế tại trụ snghỉ ngơi NNT, baogồm: Biên bạn dạng kiểm tra; ra quyết định cách xử lý kết quả đánh giá và các tư liệu cóliên quan khác (nếu như có) liên tiếp vấp ngã sungnội dung vào Mục V cùng Mục VI Phiếu dìm xét cùng cách xử trí hồ sơ miễn thuế, sút thuế(chủng loại số 01/QTr-MGT phát hành cố nhiên Quy trình này) với lập Phiếu đề xuất miễnthuế, giảm thuế (chủng loại số 04/QTr-MGT ban hành dĩ nhiên Quy trình này).

- Căn uống cứ Phiếu khuyến cáo miễn thuế, bớt thuế:

+ Trường hợp không đủ điều kiện MGT thì dự thảoThông báo về Việc người nộp thuế ko trực thuộc diện được miễn thuế (sút thuế) (mẫusố 04/MGTH phát hành cố nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC, trong các số đó ghi rõ số tiềnthuế không được điều kiện được miễn, sút thuế) trình thủ trưởng CQT cam kết gửi NNT.

+ Trường thích hợp đủ ĐK được miễn, bớt toàn thể sốthuế NNT đề nghị thì dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế (chủng loại số 03/MGTHphát hành cố nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC) dĩ nhiên toàn bộ hồ sơ MGT chuyểnđến phần tử Pháp chế để đánh giá trước khi trình thủ trưởng CQT chăm nom, ký.

+ Trường hợp đầy đủ điều kiện được miễn, sút một phầnsố thuế NNT ý kiến đề xuất thì: dự thảo thông báo số tiền thuế cảm thấy không được điều kiện đượcmiễn thuế (giảm thuế) theo mẫu mã số 04/MGTH ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC,trong các số ấy ghi rõ số tiền thuế không được ĐK được miễn, giảm thuế; đồng thờidự thảo Quyết định miễn thuế, bớt thuế (mẫu số 03/MGTH phát hành kèm theo Thôngtứ số 156/2013/TT-BTC) so với số thuế đủ điều kiện miễn, giảm hẳn nhiên toàn bộlàm hồ sơ miễn thuế, bớt thuế gửi đến thành phần Pháp dụng nhằm thẩm định trước khitrình thủ trưởng CQT phê chuẩn, ký kết.

Xem thêm: Bạn Trai Emily

Thời gian thực hiện những công việc nêu trên điểm1.2.2.d này chậm nhất không thực sự 04 (bốn) ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày đưa ra quyết định xửlý hiệu quả soát sổ.

1.2.3. Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế phảitkhô cứng tra tại trụ slàm việc NNT trước khi đưa ra quyết định miễn thuế, giảm thuế

a) Đối chiếu vớikế hoạch thanh tra để tránh đụng hàng. Trường hợpNNT nằm trong chiến lược thanh hao tra thuế của CQT thì CQT kia mặt khác tiến hành thanhtra đối với hồ sơ MGT của NNT (trường hợp kỳ MGT trùng cùng với kỳ tkhô giòn tra).

b) Bộ phận Tkhô nóng tra thuế tiếp nhận hồ sơ do những bộphận đánh giá đưa đến với tiến hành ngay lập tức những các bước tkhô giòn tra thuế tại trụssinh sống NNT theo khí cụ tại Quy trình tkhô nóng tra thuế của Tổng viên Thuế. Bộ phận Tkhô hanh tra thuế phải khẳng định rõ số thuế đủđiều kiện được miễn, sút với số thuế cảm thấy không được ĐK được miễn, sút.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày thao tác làm việc kể từ ngày kývăn phiên bản Kết luận thanh khô tra, Bộ phận Thanh tra thuế chuyển văn bản kết luậntkhô giòn tra, biên phiên bản thanh tra thuế, những tài liệu bao gồm liên quan với trả lại toàn bộhồ sơ MGT đến Phòng HCVT nhằm gửi cho các thành phần đang ý kiến đề nghị thanh khô tra thuế cóliên quan (Phòng KTr, Phòng Quản lý thuế TNCN, Phòng/ phần tử QL khoản thu trường đoản cú đấtvà Chi cục Thuế) thường xuyên tiến hành các công việc xử lý MGT cùng thời giantheo biện pháp trên điểm 2.d nêu trên.

1.2.4. Giải quyết hồ sơ miễn thuế, sút thuế đối vớiNNT vày Chi viên Thuế trình Cục Thuế nhằm đưa ra quyết định miễn thuế, bớt thuế theo thẩmquyền hình thức.

Phòng THNVDT chào đón làm hồ sơ MGT vì Chi viên Thuếđưa mang đến thực hiện nhỏng sau:

- Thđộ ẩm định làm hồ sơ MGT vị Chi viên Thuế gửi cho, gồm:Tờ trình, hồ sơ MGT của NNT cùng các tư liệu gây ra vào quy trình giải quyếtMGT trên Chi cục Thuế, vnạp năng lượng bạn dạng quy phạm pháp điều khoản vận dụng. Trường thích hợp qua kiểmtra phát hiện vấn đề không rõ thì lập Thông báo về bài toán giải trình, té sungbiết tin, tài liệu (chủng loại số 01/KTTT phát hành đương nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC)đưa phần tử HCVT gửi Chi viên Thuế.

- Căn cđọng hiệu quả khám nghiệm và giải trình bổ sung (nếucó), thực hiện:

+ Trường phù hợp không được ĐK MGT thì dự thảoThông báo về vấn đề tín đồ nộp thuế không nằm trong diện được miễn thuế (bớt thuế) (mẫusố 04/MGTH phát hành đương nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC, trong đó ghi rõ số tiềnthuế không được điều kiện được miễn, giảmthuế) trình thủ trưởng CQT ký kết gửi NNT.

+ Trường hợpđủ điều kiện được miễn, sút tổng thể số thuế NNT đề xuất thì dự thảo Quyết địnhmiễn thuế, bớt thuế (mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tứ số 156/2013/TT-BTC)tất nhiên toàn cục làm hồ sơ MGT chuyển cho bộ phận Pháp chế để đánh giá và thẩm định trước khitrình thủ trưởng CQT săn sóc ký kết.

+ Trường hòa hợp đầy đủ ĐK được miễn, giảm một phầnsố thuế NNT kiến nghị thì: dự thảo thông báo số tiền thuế cảm thấy không được điều kiện đượcmiễn thuế (sút thuế) theo chủng loại số 04/MGTH ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC,trong các số ấy ghi rõ số chi phí thuế cảm thấy không được điều kiện được miễn, sút thuế; đồng thờidự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế (mẫu số 03/MGTH phát hành hẳn nhiên Thôngbốn số 156/2013/TT-BTC) đối với số thuế đầy đủ điềukiện miễn, sút cố nhiên cục bộ làm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi mang đến bộphận Pháp dụng để thẩm định trước khi trình thủ trưởng CQT chăm chú cam kết.

Thời gian tiến hành các quá trình nêu tại điểm1.2.4 này chậm nhất không thật 04 (bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận ra hồ nước sơthẩm định.

1.2.5. Giải quyết những ngôi trường hòa hợp miễn thuế, giảmthuế ở trong thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định của Sở Tài thiết yếu (Tổng viên Thuế)

a) Đối cùng với những ngôi trường thích hợp hồ sơ MGT thuộc thẩm quyềnquyết định MGT của Bộ Tài thiết yếu (Tổng viên Thuế) thì Cục Thuế/ Chi cục Thuế cótrách nhiệm đón nhận, bình chọn làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo luật trên Bước 1 vàCách 2 Điểm 1 Mục I Phần II nêu bên trên. Cục Thuế gồm vnạp năng lượng phiên bản gửi Bộ Tài thiết yếu (Tổngcục Thuế) cố nhiên toàn cục làm hồ sơ MGT của NNT (trong các số ấy đề nghị tất cả Phiếu đề xuất miễnthuế, bớt thuế với ý kiến đề xuất của Cục Thuế), đồng thời photocopy 01 (một) bộlàm hồ sơ của NNT giữ tại Cục Thuế nhằm theo dõi và quan sát kết quả xử lý.

Thời gian thực hiện đánh giá làm hồ sơ MGT tại Cục Thuế(bao gồm cả Chi viên Thuế) chậm nhất không thật 22 (hai mươi hai) ngày làm việc kểtừ ngày thừa nhận đủ hồ sơ MGT của NNT.

Việc giải quyết MGT làm việc Tổng viên Thuế tiến hành theoquy định trên Mục II, Phần II Quy trình này.

b) Sau lúc cảm nhận đưa ra quyết định miễn thuế, sút thuếcủa Bộ Tài bao gồm (Tổng cục Thuế), những Phòng KTr, TNcông nhân, KK&KTT, quốc lộ khoản thutự khu đất, Chi cục Thuế thực hiện report và quan sát và theo dõi so với hồ sơ MGT và lưu trữlàm hồ sơ theo từng NNT theo chính sách tại Điểm 2 Mục I sau đây. Thời gian thực hiệncác quá trình nêu bên trên chậm nhất không quá 05 (năm) ngày thao tác kể từ khi nhậnđược Quyết định miễn thuế, sút thuế.

1.3. Bước 3: Thđộ ẩm định ra quyết định miễn thuế, giảmthuế

- Bộ phận Pháp dụng tiến hành thẩm định về pháp chếđối với hồ sơ MGT theo câu chữ đánh giá biện pháp trên Quy chế thẩm định dự thảovăn uống bạn dạng quy phạm pháp cách thức với văn uống phiên bản hành thiết yếu trên CQT các cung cấp của Tổng cụcThuế, trong số đó bao hàm những câu chữ như: thủ tục làm hồ sơ kiến nghị MGT, địa thế căn cứ pháplý khẳng định đối tượng cùng trường hợp MGT, thẩmquyền cùng trình từ phát hành quyết định MGT.

Sở phận pháp chế đưa trả kết quả đánh giá kèmtheo toàn thể hồ sơ mang đến bộ phận sẽ ý kiến đề xuất thẩm định và đánh giá.

Thời gian đánh giá và thẩm định muộn nhất không thật 03 (ba)ngày thao tác kể từ thời điểm nhận được làm hồ sơ đề xuất đánh giá.

- Các phần tử giải quyết và xử lý làm hồ sơ MGT (thành phần đề nghịthđộ ẩm định) có tương quan, ngay khi nhận được kết quả đánh giá vì chưng phần tử Phápchế đưa cho, thực hiện:

+ Nếu tác dụng thẩm định nhất trí cùng với nội dung dự thảo:trình thủ trưởng CQT chăm chú, ký ra quyết định miễn thuế, giảm thuế. Thời gian thựchiện tại tức thì trong thời gian ngày hoặc chậm nhất đầu tiếng ngày thao tác tiếp sau.

+ Nếu tác dụng đánh giá và thẩm định ko độc nhất trí với nội dungdự thảo: tổng phù hợp chủ ý với khuyến nghị hướng xử trí trình thủ trưởng CQT coi xétđưa ra quyết định. Thời gian triển khai muộn nhất không quá 02 (hai) ngày thao tác làm việc kể từngày nhận thấy hiệu quả đánh giá và thẩm định.

1.4. Bước 4: Quyết định miễn thuế, giảm thuế cùng thựchiện nay miễn thuế, sút thuế

1.4.1. Quyết định miễn thuế, bớt thuế

Thủ trưởng CQT chuẩn y làm hồ sơ MGT, ký đưa ra quyết định miễnthuế, sút thuế theo thđộ ẩm quyền công cụ.Thời gian tiến hành muộn nhất không thực sự 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhậnđược hồ sơ trình.

1.4.2. Lưu hành đưa ra quyết định miễn thuế, bớt thuế

a) Bộ phận HCVT thực hiện:

- Thực hiện nay giấy tờ thủ tục đăng kívnạp năng lượng bạn dạng “đi” theo dụng cụ.

- Nhtràn lên lịch trình ứngdụng QHS của ngành Thuế đối với làm hồ sơ của NNT hoặc QLCV đốicùng với ngôi trường phù hợp không giống theo quy định

- Chuyển ra quyết định miễnthuế, giảm thuế với các văn bạn dạng có liên quan nlỗi sau:

+ Gửi quyết định miễn thuế, sút thuế và những văn uống bảnbao gồm liên quan (nếu có) qua mặt đường bưu thiết yếu mang lại NNT đối với trường vừa lòng NNT khôngcho nhận trực tiếp trên CQT theo Phiếu hứa hẹn trả kết quả; trường thích hợp NNT đến nhấn thẳng tại CQT theo Phiếu hẹntrả công dụng thì bộ phận HCVT gửi cho thành phần “một cửa”trả công dụng giải quyết và xử lý hồ sơ cho NNT.

+ Chuyển đưa ra quyết định miễn thuế, bớt thuế với các vănbản gồm tương quan đến những bộ phận bao gồm tương quan nằm trong CQTvà lưu trữ theo cơ chế nguyên tắc.

+ Gửi các văn uống bạn dạng tương quan (nếu có) cho các cơquan lại tất cả liên quan qua con đường bưu bao gồm.

- Các đưa ra quyết định miễn thuế,giảm thuế rất nhiều đề xuất gửi cho thành phần KK&KTT 01 phiên bản chủ yếu. Trường hợp NNT thuộcdiện Chi cục Thuế quản lý thẳng thì cần chuyển 01 bản thiết yếu Quyết định miễnthuế, bớt thuế mang đến Chi cục Thuế.

b) Bộ phận “một cửa” có trách nát nhiệm trả hiệu quả giảiquyết hồ sơ mang đến NNT mang lại thừa nhận trực tiếp tại CQT theo Phiếu hứa hẹn trả hiệu quả.

Trường hòa hợp vượt thời hạn trả công dụng theo đường bưu chủ yếu nhưng mà NNT không nhận thấy công dụng giảiquyết MGT thì NNT tương tác trực tiếp cùng với CQT cùng trả hiệu quả trên bộ phận “một cửa”.

c) Thời gian triển khai những quá trình nêu bên trên ngaytrong thời gian ngày làm việc hoặc muộn nhất là đầu giờ đồng hồ ngày thao tác tiếp theo kể từ khicảm nhận ra quyết định MGT với những văn phiên bản tất cả tương quan đã có được thủ trưởng CQT cam kết.

1.4.3. Xử lý số liệu về miễn thuế, bớt thuế

Bộ phận KK&KTT sau khoản thời gian nhận ra ra quyết định miễnthuế, sút thuế thực hiện quan sát và theo dõi, so sánh thân quyết định miễn thuế, giảmthuế cùng với hồ sơ khai thuế nhằm hạch tân oán các khoản thu tương quan mang đến nghĩa vụ củaNNT.

2. Báo cáo, lưu trữ làm hồ sơ miễnthuế, sút thuế

2.1. Báo cáo tác dụng cùng tình trạng miễn thuế, giảmthuế

a) Các thành phần giải quyết làm hồ sơ MGT thực hiện:

- Các phần tử KK&KTT, TNcông nhân, KTr, quốc lộ khoản thu từđất:

+ Nhập những biết tin, số liệu ghi trong Phiếu nhậnxét và giải pháp xử lý hồ sơ miễn thuế, bớt thuế; Phiếu khuyến cáo miễn thuế, giảm thuế vàQuyết định miễn thuế, sút thuế và những vnạp năng lượng phiên bản liên quan vào hệ thống dữ liệungành thuế trước ngày 10 của mon sau kỳ báo cáo so với làm hồ sơ vì chưng thành phần giảiquyết. Trường thích hợp áp dụng tin học tập đã cung cấp nhập các phiếu nêu bên trên tức thì trongquá trình giải quyết làm hồ sơ MGT thì không hẳn tiến hành văn bản này.

+ Lập các báo cáo kết quả cùng tình trạng MGT theo chếđộ nguyên tắc. Trường thích hợp bao gồm áp dụng cung cấp thì thành phần KTr, phần tử TNcông nhân, bộ phậnQL khoản thu từ khu đất chịu trách nhiệm kiểmrà soát số liệu bên trên report những thống kê miễn thuế, bớt thuế cùng báo cáo chi tiết vàtổng hòa hợp công dụng miễn thuế, giảm thuế.

- Sở phận KTr, Tkhô nóng tra thuế triển khai lập báo cáotác dụng kiểm tra, tkhô cứng tra MGT theo quy định; review tình hình sai phạm củaNNT có tương quan tới việc MGT.

- Các bộ phận xử lý nêu trên gồm trách rưới nhiệm gửireport và reviews, phân tích thực trạng MGT vì phần tử bản thân xử lý mang lại bộphận KK&KTT trước thời gian ngày 12 mon tiếp theo sau tháng report để tổng hòa hợp phổ biến.Sở phận KK&KTT có trách rưới nhiệm tổng hợpbáo cáo kết quả MGT phổ biến của toàn CQT và pân hận phù hợp với các thành phần gồm liên quanreviews, phân tích chung thực trạng MGT trong kỳ report. Thủ trưởng CQT duyệtký kết gửi report lên CQT cấp bên trên theo biện pháp.

Nội dung Reviews, đối chiếu tình hình MGT bao gồmnhững ngôn từ đa số sau đây:

+ Kết quả MGTvào kỳ report, tỷ lệ % đối với kỳ trước kỳ report với số lũy kế; Xác Suất % so vớicùng kỳ report, số lũy kế so cùng kỳ báo cáo;

+ Phân tích Đánh Giá các ngulặng nhân đa phần làmtăng, giảm số đối tượng người sử dụng miễn, giảm, số tiền thuế miễn, giảm trên địa bàn; phântích từng sắc đẹp thuế cùng từng trường hợpMGT, từng nghành nghề dịch vụ ngành nghề tất cả vật chứng nghỉ ngơi một trong những tổ chức, cá nhân cụ thể(tên tổ chức triển khai, cá thể cùng số thuế miễn, giảm);

+ Những vi phạm, ăn gian của làm hồ sơ được vạc hiệntrong quy trình so sánh, chất vấn,tkhô giòn tra MGT;

+ Các biện pháp bức tốc làm chủ MGT hiệu quả;

+ Những vướng mắc, đề xuất với khuyến cáo.

* Lưu ý:

+ Chi cục Thuế tổng phù hợp số liệu của toàn Chi cục gửiCục Thuế nhằm tổng hòa hợp tầm thường.

+ Đối tượng MGT ở trong Chi viên Thuế cai quản cơ mà thẩmquyền ra quyết định MGT trực thuộc CQT cấp trên thì Chi viên Thuế gồm trách nhiệm tổng phù hợp report. Phòng THNVDT có trách rưới nhiệmtheo dõi và quan sát làm hồ sơ giải quyết và xử lý cùng chưa phải lập báo cáo MGT để tránh giống nhau.

b) Chế độ báo cáo:

- Sổ quan sát và theo dõi thực trạng miễn thuế, giảm thuế (chủng loại số07/QTr-MGT ban hành đương nhiên Quy trình):

Hàng mon, Cục thuế/Chi cục Thuế lập sổ theo dõitình trạng miễn thuế sút thuế (chủng loại số 07/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình)lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của CQT, không phải gửi báo cáo về TCT.

- Báo cáo tổng hợptác dụng miễn thuế, bớt thuế (mẫu số 06/QTr-MGT phát hành cố nhiên Quy trình):

+ Hàng mon, năm, Chi cục Thuế lập Báo cáo mẫu mã số06/QTr-MGT đương nhiên nội dung review, so với tình hình MGT, các biện phápbức tốc công tác làm việc quản lý MGT cùng các ý kiến đề nghị, lời khuyên gửi về Cục Thuế nhằm tổnghợp report chung toàn Cục Thuế.

+ Hàng quý, năm, Cục thuế lập Báo cáo mẫu số 06/QTr-MGTkèm theo nội dung Review, so sánh tình trạng MGT, những phương án tăng cườngcông tác làm việc làm chủ MGT cùng những ý kiến đề nghị, khuyến cáo gửi về Tổng viên Thuế bằng văn bảnvà qua đường tlỗi điện tử (Vu Ke knhì va ke toan thue - TCT) nhằm tổng thích hợp.

- Thời hạn gửi báo cáo:

+ Báo cáo tháng: Chi cục Thuế gửi Cục Thuế trướcngày 10 tháng tiếp sau mon report.

+ Báo cáo quý: Cục Thuế gửi Tổng cục Thuế trướcngày 15 mon vào đầu quý tiếp theo sau quý báo cáo.

+ Báo cáo năm:

Chi cục Thuế gửi Cục Thuế trước thời điểm ngày 15 tháng 1 nămtiếp theo sau năm báo cáo.

Cục Thuế gửi Tổng viên Thuế trước thời điểm ngày 25 tháng 1năm tiếp theo sau năm report.

2.2. Lưu trữ hồ sơ

a) Lưu trữ bằng giấy:

- Các phần tử KK&KTT, TNcông nhân, KTr, quốc lộ khoản thu từkhu đất có trách nát nhiệm lưu trữ làm hồ sơ MGT bao gồm: Hồ sơ ý kiến đề xuất của NNT; Quyết địnhmiễn thuế, bớt thuế với những vnạp năng lượng bản, tài liệu tạo nên trong quá trình giảiquyết MGT theo từng NNT.

- Phòng Tkhô cứng tra thuế gồm trách nhiệm lưu trữ hồ sơMGT gồm những: Biên phiên bản tkhô hanh tra, Kết luậnthanh khô tra, những Quyết định cách xử trí phạm luật (ví như có) và những vnạp năng lượng phiên bản, tư liệu phátsinch vào quy trình tkhô hanh tra bao gồm liên quan đến sự việc giải quyết MGT theo từngNNT.

- Phòng THNVDT gồm trách nát nhiệm tàng trữ hồ sơ MGT baogồm: Hồ sơ ý kiến đề xuất của NNT, các vnạp năng lượng bạn dạng, tư liệu tạo ra vào quy trình giảiquyết MGT của Chi viên Thuế cùng Cục Thuế, Quyết định miễn thuế, giảm thuế của cấpgồm thđộ ẩm quyền theo từng NNT.

Sau 01 (một) năm Tính từ lúc ngày ký kết ra quyết định MGT, cácthành phần chức năng nêu bên trên triển khai đưa hồ sơ MGT cho thành phần HCVT để thựchiện tại tàng trữ làm hồ sơ theo lý lẽ.

b) Lưu trữ trên cơ sở tài liệu của ngành Thuế:

Bộ phận Tin học tập tất cả trách nát nhiệm hỗ trợ xử trí cácthông báo theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế, lưu trữ các biết tin được xử lýbên trên máy vi tính đảm bảo không hề thiếu, bình yên, bảo mật với cung cấp những đọc tin chocác phần tử có tương quan Khi cần thiết.

II. GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ, GIẢMTHUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH (TỔNG CỤC THUẾ)

1. Giải quyết làm hồ sơ miễn, giảmthuế

1.1. Bước 1: Tiếp thừa nhận làm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

a) Hồ sơ MGT trường đoản cú Cục Thuế đưa mang lại qua mặt đường bưubao gồm, Vnạp năng lượng chống (Phòng Hành chính - Lưu trữ) đón nhận làm hồ sơ thực hiện:

- Đăng cam kết vnạp năng lượng phiên bản “đến” theo quy định

- Nhtràn vào chương trình ứng dụng QLCV của ngành Thuế.

- Chuyển hồ sơ MGT của NNT cho các bộ phận chứcnăng vào Tổng cục Thuế giải quyết và xử lý ngay lập tức trong ngày thao tác hoặc chậm nhất làđầu giờ ngày làm việc tiếp theo sau kể từ lúc cảm nhận làm hồ sơ MGT của NNT bởi vì CụcThuế gửi cho. Cụ thể:

+ Hồ sơ kiến nghị MGT TNcông nhân chuyển cho Vụ Quản lý thuếthu nhập cá nhân cá nhân giải quyết.

+ Hồ sơ MGT của những loại thuế không giống với hồ sơ đề nghịMGT các các loại thuế (bao gồm cả thuế TNCN) gửi mang lại Vụ Kê knhì và kế tân oán thuếgiải quyết và xử lý.

b) Hồ sơ MGT gửi đến qua giao dịch năng lượng điện tử: Bộ phậntính năng mừng đón hồ sơ thực hiện mừng đón, bình chọn trải qua hệ thống xửlý tài liệu năng lượng điện tử theo chính sách. Hồ sơ NNT gửi cho CQT thông qua giao dịch điệntử bắt buộc vâng lệnh đúng các cơ chế của lao lý về giao dịch năng lượng điện tử.

1.2. Cách 2: Giải quyết làm hồ sơ miễn thuế, bớt thuế

Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ cai quản thuế thu nhậpcá thể thực hiện:

- Phân tích làm hồ sơ MGT của NNT gồm những: Tờ trình,những tài liệu tạo nên trong quá trình giải quyết MGT của Cục Thuế/ Chi viên Thuế,hồ sơ miễn, bớt thuế của NNT, vnạp năng lượng bạn dạng quy phạm pháp phép tắc áp dụng. Trường hợpqua phân tích hồ sơ MGT vạc hiện nay vấn đề chưa rõ thì lập Thông báo về việc giảitrình, bổ sung thông báo, tài liệu (chủng loại số 01/KTTT ban hành cố nhiên Thông bốn số156/2013/TT-BTC) đưa Văn uống phòng (Phòng Hành chính - Lưu trữ) để gửi Cục Thuế.

- Căn cứ tác dụng so sánh làm hồ sơ MGT:

+ Trường vừa lòng không được điều kiện MGT thì dự thảoThông báo về câu hỏi người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (bớt thuế) (mẫusố 04/MGTH phát hành kèm theo Thông tứ số 156/2013/TT-BTC, trong số đó ghi rõ số tiềnthuế không đủ ĐK được miễn, giảmthuế) trình chỉ huy Tổng cục Thuế chuyên chú, ký Thông báo gửi NNT.

+ Trường hợpđầy đủ ĐK được miễn, sút toàn bộ số thuế NNT kiến nghị thì dự thảo Quyết địnhmiễn thuế, sút thuế (mẫu mã số 03/MGTH phát hành kèm theo Thông bốn số 156/2013/TT-BTC)cố nhiên toàn bộ làm hồ sơ MGT gửi cho Vụ Pháp chế nhằm đánh giá trước lúc trìnhchỉ huy Tổng cục Thuế săn sóc ký kết hoặc cam kết trình lãnh đạo Sở Tài chính chuyên chú kýtheo thẩm quyền.

+ Trường đúng theo đủ điều kiện được miễn, giảm một phầnsố thuế NNT ý kiến đề nghị thì: dự thảo thông báo số chi phí thuế không đủ điều kiện đượcmiễn thuế (sút thuế) theo chủng loại số 04/MGTH ban hành đương nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC,trong các số ấy ghi rõ số chi phí thuế không đủ điều kiện được miễn, bớt thuế; đồng thờidự thảo Quyết định miễn thuế, sút thuế (chủng loại số 03/MGTH ban hành hẳn nhiên Thôngtư số 156/2013/TT-BTC) đối với số thuế đầy đủ ĐK miễn, giảm tất nhiên toàn bộlàm hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho Vụ Pháp chế nhằm thẩm định và đánh giá trước lúc trìnhchỉ huy Tổng cục Thuế lưu ý ký hoặc cam kết trình chỉ huy Bộ Tài chủ yếu chăm bẵm kýtheo thđộ ẩm quyền.

Thời gian thực hiện những câu hỏi nêu trên chậm chạp nhấtkhông thực sự 10 (mười) ngày thao tác kể từ lúc nhận được hồ sơ.

1.3. Cách 3: Thđộ ẩm định làm hồ sơ miễn thuế, bớt thuế:

Vụ Pháp chế: Khi nhận thấy làm hồ sơ ý kiến đề xuất thẩm địnhMGT thực hiện đánh giá và thẩm định dự thảo Quyết định miễn thuế, bớt thuế theo quy địnhcùng chuyển tác dụng đánh giá và thẩm định dĩ nhiên cục bộ làm hồ sơ cho Vụ đã kiến nghị đánh giá và thẩm định.Thời gian triển khai đánh giá chậm nhất không thật 03 (ba) ngày thao tác làm việc kể từLúc nhận thấy làm hồ sơ ý kiến đề nghị thẩm định.

Căn uống cứ tác dụng đánh giá và thẩm định do Vụ Pháp dụng đưa mang đến,Vụ Kê knhị và kế toán thuế, Vụ Quản lý thuế thu nhập cá thể, thực hiện:

+ Nếu tác dụng đánh giá và thẩm định độc nhất trí với dự thảo Quyếtđịnh miễn thuế, bớt thuế thì trình lãnh đạo Tổng cục Thuế chăm nom, ký kết Quyết địnhmiễn thuế, bớt thuế hoặc ký kết trình chỉ huy Sở Tài chính ký kết lưu ý Quyết định miễnthuế, giảm thuế. Thời gian thực hiện ngay trong thời gian ngày hoặc chậm nhất đầu giờngày thao tác làm việc tiếp sau.

+ Nếu tác dụng thẩm định và đánh giá ko nhất trí cùng với dự thảoQuyết định miễn thuế, sút thuế thì tổng đúng theo ý kiến và xem xét trình chỉ huy Tổngcục Thuế ra quyết định. Thời gian triển khai chậm nhất không thật 02 (hai) ngày làmViệc kể từ ngày nhận thấy công dụng thẩm định và đánh giá.

1.4. Bước 4: Quyết định miễn thuế, giảm thuế cùng thựchiện miễn thuế, giảm thuế

a) Quyết định miễn thuế, giảmthuế:

Lãnh đạo Tổng cục Thuế chuẩn y, ký kết quyết định miễnthuế, sút thuế theo thđộ ẩm quyền biện pháp.Thời gian thực hiện chậm nhất không quá 02 (hai) ngày thao tác làm việc kể từ lúc nhậnđược làm hồ sơ trình.

b) Lưu hành đưa ra quyết định miễn thuế, giảm thuế:

Vnạp năng lượng chống (Phòng Hành bao gồm - Lưu trữ) triển khai thủtục đăng ký văn bản “đi” (đóng vết, ghi thời gian phát hành vnạp năng lượng bạn dạng, nhập vnạp năng lượng bảnban hành vào phần mềm vận dụng QHS của ngành Thuế và gửi Quyết định miễn thuế,giảm thuế cho NNT, Cục Thuế, Chi viên Thuế (để hạch toán các khoản thu liên quanđến nghĩa vụ thuế của NNT); những ban ngành, đơn vị gồm tương quan theo nguyên lý.

Thời gian triển khai là ngay trong thời gian ngày thao tác làm việc hoặcchậm nhất là đầu giờ đồng hồ ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm nhận được ra quyết định miễnthuế, sút thuế của Tổng viên Thuế hoặc cấp gồm thẩm quyền ký kết.

2. Báo cáo, lưu trữ làm hồ sơ miễnthuế, giảm thuế

2.1. Báo cáo thực trạng miễn thuế, bớt thuế

Vụ Kê knhì với kế toán thù thuế, Vụ Quản lý thuế thu nhậpcá thể triển khai báo cáo:

- Hàng quý, năm tổng vừa lòng report Thống kê tình hìnhMGT của toàn ngành thuế theo report của các Cục thuế.

- Định kỳ 6 mon, năm, Vụ Kê knhị và kế toán thù thuếpân hận phù hợp với Vụ Quản lý thuế các khoản thu nhập cá nhân cùng các Vụ, đơn vị tất cả liên quan thựchiện nay report nhận xét tình hình MGT của toàn ngành thuế và khuyến nghị những biện phápbức tốc quản lý thuế để báo cáo chỉ huy Tổng viên Thuế.

2.2. Lưu trữ hồ nước sơ

a) Lưu trữ bằng giấy:

Vụ Kê khai cùng kế tân oán thuế, Vụ Quản lý thuế thu nhậpcá nhân có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ MGT bao gồm: Hồ sơ trình của Cục Thuế, Quyếtđịnh miễn thuế, giảm thuế với các tài liệu tạo ra vào quá trình giải quyếtlàm hồ sơ MGT tại Tổng viên Thuế theo từng NNT; Sau 01 (một) năm Tính từ lúc ngày ký kết quyếtđịnh miễn thuế, giảm thuế, các thành phần công dụng nêu bên trên triển khai gửi hồsơ MGT mang đến Văn chống (Phòng Hành chính - Lưu trữ) nhằm thực hiện tàng trữ hồ sơtheo cách thức.

b) Lưu trữ tại đại lý tài liệu của ngành Thuế:

Cục technology thôngtin gồm trách rưới nhiệm cung cấp xử trí những thông báo theo Quy trình miễn thuế,sút thuế, tàng trữ những biết tin được cách xử lý trên máy vi tính bảo vệ vừa đủ, antoàn, bảo mật cùng hỗ trợ những ban bố cho những phần tử bao gồm tương quan Lúc cầnthiết.

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠMGT

- Thời hạn giải quyết làm hồ sơ MGT triển khai theo đúngnguyên tắc tại Khoản 6 Điều 46 Thông bốn số 156/2013/TT-BTC.

- Thời hạn xử lý hồ sơ MGT của từng thành phần cótương quan được luật pháp theo các bước quá trình cụ thể nêu tại Quy trình này,mà lại tổng thời hạn xử lý MGT của CQT (bao hàm cả thời gian giải quyếtMGT trên Chi viên Thuế, Cục Thuế và Tổng viên Thuế) nên bảo đảm ko quá quá 30(ba mươi) ngày, Tính từ lúc ngày CQT nhận được đủ hồ sơ theo qui định cùng không vượtquá 60 (sáu mươi) ngày Tính từ lúc ngày CQT nhận thấy đầy đủ hồ sơ theo luật đối vớilàm hồ sơ MGT ở trong diện chất vấn thực tế trên trụ sngơi nghỉ NNT trước lúc ra quyết địnhMGT.

- Cục trưởng Cục Thuế được điều chỉnh thời gian giảiquyết của từng bước một quá trình, từng thành phần mang đến tương xứng với đặc thù của CQTnhưng mà yêu cầu bảo vệ đúng thời hạn triển khai theo các cơ chế, trả lời tạicác văn bản luật pháp bao gồm liên quan với đúng tính năng, trọng trách của từng bộ phậnbao gồm liên quan nằm trong CQT. Việc kiểm soát và điều chỉnh thời hạn giải quyết nêu bên trên đề xuất đượcCục trưởng Cục Thuế ban hành văn bản nhằm triển khai vào thời hạn khăng khăng.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng viên Thuế bao gồm trách rưới nhiệm lãnh đạo, hướng dẫnnhững Cục Thuế và Chi cục Thuế triển khai thống tốt nhất Quy trình này; quan sát và theo dõi, kiểmtra, giám sát công tác làm việc MGT theo quy định thuế cùng đúng quy trình.

Cục Thuế gồm trách nhiệm theo dõi và quan sát, tính toán chỉ đạocông tác MGT tại Cục Thuế cùng Chi cục Thuế theo luật pháp thuế và đúng Quy trìnhnày. Định kỳ 06 mon cùng thường niên thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác làm việc MGT với vấn đề sơ kết công tác làm việc tầm thường của đơn vị chức năng. Cục Thuế gửi báocáo sơ kết tổng kết MGT về Tổng viên Thuế muộn nhất 05 (năm) ngày Tính từ lúc ngày sơkết, tổng kết của đơn vị chức năng.

Thủ trưởng CQT tất cả trách nhiệm tổ chức triển khai, bố trí phâncông cán cỗ bảo đảm an toàn thực hiện theo đúng Quy trình này; triển khai vẻ ngoài khenthưởng trọn, kỷ phương tiện theo phương tiện về chế độ chấp hành kỷ mức sử dụng lao động, quy chếcông tác làm việc đối với đơn vị và công chức thuế.

2. Quá trình tiến hành, trường hợp các câu chữ cùng những mẫubiểu được vận dụng theo các văn bạn dạng tương quan nói tại Quyết định này được sửathay đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế thì tiến hành theo văn bạn dạng new được sửa thay đổi, bửa sunghoặc sửa chữa thay thế.

3. Trong quy trình tiến hành, giả dụ bao gồm vướng mắc đềnghị các Cục Thuế tổng thích hợp đề đạt kịp lúc về Tổng viên Thuế để được hướng dẫnxử lý.

PHỤ LỤC

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 749/QĐ-TCT ngày 20 tháng bốn năm năm ngoái của Tổng cục trưởng Tổng cụcThuế)

Số TT

TÊN VĂN BẢN

MẪU SỐ

1

Thông báo về câu hỏi giải trình, bổ sung công bố, tài liệu

01/KTTT

2

Biên bạn dạng thao tác làm việc về Việc giải trình, bổ sung thông báo, tài liệu

02/KTTT

3

Quyết định về câu hỏi đánh giá (thanh tra) thuế

03/KTTT

4

Văn uống bạn dạng đề xuất sút thuế

18/MGT-TNCN

5

Vnạp năng lượng phiên bản ý kiến đề xuất miễn (giảm) thuế

01/MGTH

6

Biên bản xác định cường độ, quý giá thiệt hại về tài sản của cơ quan gồm thđộ ẩm quyền và tất cả xác nhận của chính quyền địa phương cấp làng nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn

02/MGTH

7

Quyết định miễn thuế, giảm thuế

03/MGTH

8

Thông báo về Việc NNT ko nằm trong diện được miễn thuế (sút thuế)

04/MGTH

2. Các biểu ban hành hẳn nhiên Quy trình này:

Số TT

TÊN VĂN BẢN

MẪU SỐ

SỐ TRANG

1

Phiếu nhấn xét cùng giải pháp xử lý hồ sơ miễn thuế, sút thuế

01/QTr-MGT

03

2

Thông báo về bài toán làm hồ sơ trực thuộc diện khám nghiệm trước khi quyết định miễn thuế, bớt thuế

02/QTr-MGT

01

3

Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

03/QTr-MGT

01

4

Phiếu đề xuất miễn thuế, giảm thuế

04/QTr-MGT

01

5

Thông báo về bài toán hồ sơ chưa đủ, không đúng thủ tục

05/QTr-MGT

01

6

Báo cáo tổng phù hợp kết quả miễn thuế, giảm thuế

06/QTr-MGT

03

7

Sổ theo dõi tình trạng miễn thuế, sút thuế

07/QTr-MGT

04

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ PHÒNG /ĐỘI