Quang lê tuổi 41: giàu có, nổi tiếng, chỉ thiếu một người vợ