Pricey Là Gì

It lead lớn the microcomputer, but unfortunately, it was too pricey for the Navy, & all of this would have been lost if it weren"t for a happy coincidence.

Bạn đang xem: Pricey là gì


Nó dẫn tới chiếc máy diywkfbv.com tính, cơ mà tiếc là nó vượt tốn kém cho hải quân và sáng tạo này suýt rơi vào quên lãng nếu không tồn tại một sự trùng hợp xứng đáng mừng.
Bichon Lap dog Toy dog Russkiy Toy Bolognese Russia portal "Kate Middleton Spoils Prince George: Birthday Gifts Include Rare Train Set and Pricey Puppy - Celeb Dirty Laundry".
Franzuskaya (tiếng Pháp) Bolonka là phiên bản màu white và là một trong những biến thể của chó Bolognese Ý. ^ “Kate Middleton Spoils Prince George: Birthday Gifts Include Rare Train Set & Pricey Puppy - Celeb Dirty Laundry”.
Her high status also made a tayū extremely pricey—a tayū"s fee for one evening was between one ryo và one ryo three bu, well beyond a laborer"s monthly wage & comparable to a shop assistant"s annual salary.
Địa vị cao để cho một tayū trở nên cực kì có giá - giá của một tayū cho một trong những buổi tối dao động từ một ryo mang lại 1 ryo 3 bu, vượt xa nút lương của bạn lao động các tháng và so với khoảng lương từng năm của một nhân diywkfbv.comên bán hàng.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Các Góc So Le Trong Là Gì ? Góc Đồng Vị Là Gì? Góc Đồng Vị, Góc So Le Trong, Góc Cùng Phía


What Hi-Fi? concluded also that "Although this partnership results in great sound, some would see it as excessively pricey và large for a bedroom, kitchen or study."
What Hi-Fi? cũng kết luận rằng "Mặc dù sự phối hợp này đem lại những music tuyệt vời, mà lại với một số người giá thành của nó vẫn vượt đắt, cùng âm lượng quá lớn cho chống ngủ, khu nhà bếp hoặc nghiên cứu."
It is now the regional centre of the Danish antique trade , with both extremely pricey showrooms & scruffier places khổng lồ browse .
Nó hiện là trung tâm thương mại cổ kính của người Đan Mạch , từ xẹp thăm đông đảo phòng trưng bày rất là đắt đỏ đến mức lướt qua phần lớn khu lôi thôi lốc thốc .
Though often quite pricey , a single orchid can be a lovely way lớn tell someone that you care about them & is considered to be quite lãng mạn .
Mặc mặc dù khá đắt tuy vậy chỉ một cánh lan cũng được xem là cách tỏ tình dễ thương rằng các bạn đang suy nghĩ người ấy và cũng khá lãng mạn đấy .
The type species, Trigonosaurus pricei, was first described by Campos, Kellner, Bertini, & Santucci in 2005.
Loài điển hình, Trigonosaurus pricei, lần đầu tiên được thể hiện bởi Campos, Kellner, Bertini với Santucci vào khoảng thời gian 2005.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M