Plural Noun Là Gì

Danh từ là từ bỏ để điện thoại tư vấn tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay là một cảm xúc.

Bạn đang xem: Plural noun là gì

*

Học thử ngay Tại Đây

(Giao diện trang web học tiếng anh qua phim diywkfbv.com )

II.Phân loại danh tự :

Dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau, danh trường đoản cú trong giờ anh rất có thể được phân thành nhiều nhiều loại :

+ Danh từ rõ ràng và danh trường đoản cú trừu tượng

+ Danh tự đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng (Concrete nouns và abstract nouns)

Danh từ ví dụ (concrete nouns) : chia thành 2 loại chủ yếu : Danh từ thông thường (common nouns): là danh từ cần sử dụng làm tên thông thường cho một loại.

Ví dụ : Man ( Người bọn ông )

Wall ( tường ngăn )

Table (Cái bàn)

Danh từ riêng rẽ (Proper nouns) : là tên riêng chỉ fan hoặc địa điểm.

Ví dụ : Peter - Jack - English (Nước Anh )

2. Danh từ trừu tượng (abstract nouns) :

Ví dụ: Happiness (sự hạnh phúc) - Beauty (vẻ đẹp)- Health (Sức khóe)

Danh từ bỏ đếm được và danh từ không đếm được :

(Countable nouns & uncountable nouns):

Danh từ đếm được (Countable nouns) là danh trường đoản cú chỉ đa số vật thể, con bạn ,ý niệm,,,, riêng rẽ hoàn toàn có thể đếm được:

Ví dụ : Boy (câu bé) - Book (cuốn sách) - táo apple (Quả táo)

Danh tự đếm được tất cả hai dạng :

Danh từ số không nhiều (Singular nouns) : Là hầu như danh tự chỉ số lượng là một. Thường sẽ có a/an đứng trước.

Ví dụ: a picture (một bức tranh) - an eraser (một viên tẩy)

Danh từ bỏ số các (Plural Nouns): Là những danh trường đoản cú chỉ số lượng từ nhị trở lên.

Ví dụ: two pictures ( nhị bức tranh) - five erasers (Năm cục tẩy)

2.Danh từ ko đếm được (Uncountable nouns) là danh tự chỉ phần nhiều chất liệu, chất lỏng, hồ hết khái niệm trừu tượng, và phần nhiều vật họ xem như một khối không thể tách rời.

Ví dụ : Cream ( Kem ) -- Water (Nước)

- phần lớn các danh từ ko đếm được phần đông ở dạng số ít, ko có vẻ ngoài số nhiều. Bạn cũng có thể dùng some, any, much, a little trước danh từ ko đếm được nhưng mà không sử dụng số và mạo từ a/an

Ví dụ: Some rice (Một không nhiều cơm) - Some money ( Một không nhiều tiền )

Danh trường đoản cú số ít với danh từ bỏ số các : (Singular Nouns và plural nouns)

Danh từ bỏ đếm được thông thường có hai dạng: số không nhiều (singular) cùng số các (Plural)

Ví dụ: The girl is singing (Cô gái vẫn hát)

The girls are singing (Các cô nàng đang hát)

Cách thành lập và hoạt động danh trường đoản cú số những :

hầu hết các danh từ số các được thành lập bằng cách thêm -s vào danh từ bỏ số ít.

Ví dụ : Boys (Con trai ) - Houses (Ngôi nhà)

Các chữ cái, chữ số, tín hiệu và phần nhiều từ một số loại khác khog6 buộc phải là danh từ bỏ mà được dùng như danh tự thì thường thêm ‘s

Ví dụ : There are two 9’s in 99 (Trong số 99 bao gồm hai số 9)

Dot your i’s (Nhớ chấm dấu các chữ i.)

She spelt ‘necessary’ with two c’s.(Cô ta đánh vần từ ‘necessary’ tất cả hai chữ C)

các danh tự tận cùng bằng s, sh, ch,x,z được tạo nên thành số nhiều bằng cách thêm es

dish (Cái đĩa ) --------------------> dishes (Những mẫu đĩa)

Church (Nhà thờ) --------------------> churches ( gần như ngôi nhà thời thánh )

Box (Cái Hộp) --------------------> boxes (Những chiếc hộp)

Bus (Xe buýt) --------------------> Buses ( các chiếc xe buýt )

Quiz (Cuộc thi đố) --------------------> quizzes (Các hội thi đố)

những danh trường đoản cú tận cùng bằng phụ âm +y (Consonant + y) được chế tác thành số nhiều bằng phương pháp đổi y thành i và thêm es.

Ví dụ :

Baby (Em bé) --------------------> babies (Những em bé)

Party (Bữa tiệc) --------------------> Parties ( hầu hết bữa tiệc)

Fly ( bé ruồi ) --------------------> Flies ( Những bé ruồi)

Các danh từ tận cùng bằng một nguyên âm +y (vowel +y) thì chia sẻ thêm -s

Ví dụ :

Day (Ngày) --------------------> days (các ngày)

Key (Chìa khóa )--------------------> Keys ( những cái chìa khóa)

Play (Vở kịch) --------------------> Plays ( gần như vở kịch)

Các danh từ riêng (Proper nouns) tận cùng bởi -y, chỉ cần thêm -s

Ví dụ: do you know the Kennedys. ( chúng ta có biết gia đình Kennedy ko ?)

I hate Februarys. ( Tôi ghét tháng nhị )

một số danh tự tận cùng bởi f hoặc fe: calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, chef, thief,wife, wolf được tạo nên thành số nhiều bằng phương pháp đổi f hoặc fe thành -ves

Ví dụ :

Knife (con dao ) --------------------> Knives ( các con dao )

Calf ( con bê ) --------------------> Calves ( Những con bê )

Thief ( Tên ăn cắp ) --------------------> thieves ( hầu hết tên ăn cắp )

wife (Vợ ) --------------------> wives (các bà vợ )

Các danh tự tận cùng bởi -f hoặc -fe không giống thì thêm s theo cách thông thường

một vài danh từ bỏ tận cùng bởi một phụ âm +o (consonant +o) được tạo nên thành số nhiều bằng phương pháp thêm -es.

Ví dụ :

tomato (Quả cà chua) --------------------> tomatoes ( hồ hết quả cà chua)

hero ( hero ) --------------------> heroes ( mọi anh hùng)

potato (Củ khoai tây) --------------------> Potatoes (Những củ khoai tây)

Các danh trường đoản cú tận cùng bởi một nguyên âm +o, các từ vay mượn của quốc tế hoặc các từ được viết tắt thì chỉ cần thêm -s

Ví dụ:

Radio (Máy radio) --------------------> radios

Piano( Đàn dương cầm) -------------------->pianos

Zoo (Sở thú) --------------------> zoos

Photo (Bức ảnh) -------------------->photos.

Xem thêm: Tư Vấn Mô Hình Kinh Doanh Nước Đá Sạch, Nước Đá Viên Tinh Khiết

Một số danh tự tận cùng bằng o có thể có hai hiệ tượng số nhiều

Ví dụ:

Volcano ( Núi lửa ) --------------------> volcanos, volcanoes

Tornado (Cơn bão) --------------------> Tornadoes, tornadoes

Mango (Quả xoài) --------------------> Mangos, mangoes.

Số các bất quy tắc (Irregular plurals)

Một số danh từ biến đổi khi ngơi nghỉ số nhiều:

Ví dụ:

Man (Đàn ông) --------------------> Men

Woman (Đàn bà) --------------------> Women

Tooth (Răng) --------------------> teeth

foot ( Bàn chân) --------------------> feet

Child (Đứa trẻ) -------------------->children

Một số danh từ không thể đổi khác khi sống số nhiều

Sheep (con cừu)

Deer (Con nai

Fish (Con cá)

Aircraft (Máy bay)

Craft (Tàu, Thuyền)

Grouse ( con gà gô trắng)

Một số danh từ bỏ chỉ có hiệ tượng số nhiều (Luôn được dùng với cồn từ số nhiều) xống áo gồm 2 phần : Pants (Quần), pyjamas (Đồ pijama), trousers (Quần dài) lao lý hoặc thiết bị gồm hai phần: scissors (Cái kéo), glasses ( Kính) một trong những danh từ bỏ khác: arms (Vũ khí), earnings (Tiền kiếm được)

Một số danh tự có xuất phát từ giờ Hy lạp hoặc Latin thường có dạng số nhiều quan trọng đặc biệt theo lao lý Hy Lạp cùng Latin.

Ví dụ:

Formula (Công thức) --------------------> formulae, formulas

alumna (Nữ sinh) --------------------> alumnae

vertebra (xương sống)--------------------> vertebrae

focus (tiêu điểm) --------------------> foci

một vài danh từ có hai hình thức số các với nhị nghĩa khác nhau

Ví dụ :

Brother (anh/em trai) -----> brothers (các anh/em trai) ----> brotheren (Đồng đội)

cloth (Vải) -----> cloths (Các miếng vải) -----> clothes ( Quần áo)

Số nhiều của những danh tự ghép Trong hiệ tượng danh trường đoản cú ghép: Danh từ bỏ + danh trường đoản cú (Noun + Noun) thì danh từ trước tiên thường sinh sống dạng số ít với danh trường đoản cú số hai được thay đổi ra số nhiều

Ví dụ:

Toothbrush -----> toothbrushes

boy-friend -----> boy-friends

ticket collector -----> ticket collectors

- Trong vẻ ngoài danh từ bỏ ghép: danh từ + trạng từ (Noun + adverb) danh từ + giới từ bỏ + danh từ ( Noun + preposition + noun), danh từ + tính trường đoản cú thì vẻ ngoài số những được ra đời với danh từ trên đầu tiên.

Ví dụ:

Passer - by -----> passers - by

looker -on -----> lookers - on

Bài tập về danh tự trong tiếng anh

Choose the correct answer to complete the sentence : The cat is sitting on my bed/beds There are five pencil/pencils on my desk I have two sister/sisters/ They are riding their bike/bikes We have a dog/dogs How many book/books do you have in your bag? My mother has a new computer/computers There are three window/windows in the room Susanhas four poster/posters There is one pen/pens on the floor. Underline the nouns in the sentence and write U if i is uncountable noun và C if it is countable noun: The children are playing in the garden I Don’t like milk I prefer tea My mother uses butter to lớn prepare cakes There are a lot of windows in our classroom We need some glue lớn fix this vase The bread my mother prepares is delicious I bought three bottles of mineral water for our picnic. I’d like some jujce please Complete the sentence with singular or plural khung of the noun in brackets: There are 10 (apples) ……………………… on the tables My sister work six (Hours) ……………………… every day THe shepherd has to lớn look after fifteen (sheep) ……………………… I love khổng lồ eat an (egg) ……………………… in the morning There are a lot of (students) ……………………… in my class This is my (teachers) ……………………… My family has three (fish) ……………………… and a turtle In Spring we can see lots of (flowers) ……………………… My father often drink a (cup) ……………………… of coffee in the morning