Bình minh: thông tin mới nhất về nam người mẫu kiêm diễn viên