Lý tiểu lộ tiếp tục vướng phốt: cướp vai diễn trắng trợn, khiến nữ chính hụt của bộ phim "tức nổ mắt"