PHI PHÀM HỒNG HOANG

5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương 217: Thời ko phong ấn, vô ngần biển lớn máu
Chương 216: Ngộ huyền ảo luyện hóa thân
Chương 215: Đảo mắt trăm năm
Chương 214: 135 ức
Chương 213: Tầng mười tám Địa ngục gặp gỡ ma chủ

Chương 1: Thiên địa sơ khai có Tỳ Hưu ()
Chương 2: quan liêu bất chu ngộ công pháp ()
Chương 3: Vô Danh công pháp thành ()
Chương 4: Chạy đi ba năm ()
Chương 5: 3 vạn năm vội vàng vã nhưng qua ()
Chương 6: cưng cửng Phong Lôi Hỏa tôi thân thể (một) ()
Chương 7: cương Phong Lôi Hỏa tôi thân thể (hai) ()
Chương 8: cương cứng Phong Lôi Hỏa tôi thân thể (ba) ()
Chương 9: Đỉnh thiên lập địa Bất Chu sơn ()
Chương 10: Vực ngoại gồm Thiên Ma (một) ()
Chương 11: Vực ngoại có Thiên Ma (hai) ()
Chương 12: Vực ngoại bao gồm Thiên Ma (ba) ()
Chương 13: cương Phong Lôi Hỏa phân chín tầng, tinh không vô tận gồm thiên địa ()
Chương 14: Thành đạo thể, hóa bất chu (một) ()
Chương 15: Thành đạo thể, hóa bất chu (hai) ()
Chương 16: Thành đạo thể, hóa bất chu (ba) ()
Chương 17: Thành đạo thể, hóa bất chu (bốn) ()
Chương 18: Tiên Thiên Đạo Thể, Bàn Cổ Nguyên Linh ()
Chương 19: Địa Tiên Đạo Quả, vô lượng thần thông ()
Chương 20: Tiên Thiên vong mạng Linh quang (một) ()
Chương 21: Tiên Thiên vong mạng Linh quang quẻ (hai)
Chương 22: Hồng Quân đại pháp, đỉnh thiên lập địa (một)
Chương 23: Hồng Quân đại pháp, đỉnh thiên lập địa (hai)
Chương 24: Hồng Quân đại pháp, đỉnh thiên lập địa (ba)
Chương 25: hỏng Không Vô Cực cung điện thuật (một)
Chương 26: lỗi Không Vô Cực cung điện thuật (hai)
Chương 27: Pháp khí oai, hỗn độn nguyên thạch
Chương 28: Pháp bảo kĩ năng (một)
Chương 29: Pháp bảo tài năng (hai)
Chương 30: Pháp bảo kĩ năng (ba)
Chương 31: Pháp bảo kĩ năng (bốn)
Chương 32: Pháp bảo kỹ năng (ngũ)
Chương 33: Pháp bảo năng lực (sáu)
Chương 34: Thân thể đựng bước
Chương 35: 3,650 năm
Chương 36: Trời sinh phù triện (một)
Chương 37: Trời sinh phù triện (hai)
Chương 38: Trời sinh phù triện (ba)
Chương 39: Lực sĩ triệu hoán quyết
Chương 40: Cửu kiếp ập lên đầu (một)
Chương 41: Cửu kiếp ập lên đầu (hai)
Chương 42: Cửu kiếp ập lên đầu (ba)
Chương 43: Cửu kiếp ập lên đầu (bốn)
Chương 44: Cửu kiếp ập lên đầu (ngũ)
Chương 45: Cửu kiếp ập lên đầu (sáu)
Chương 46: Canh kim lôi hỏa kiếp (một)
Chương 47: Canh kim lôi hỏa kiếp (hai)
Chương 48: vô hình Phù Quỷ (một)
Chương 49: vô hình dung Phù Quỷ (hai)
Chương 50: vô hình Phù Quỷ (ba)

Đọc sách, thư giãn, thả trọng tâm hồn theo đều chuyến nhận thấy đầy hứng thú, phần đa cuộc tình trớ trêu hay những mẩu chuyện đầy giờ đồng hồ cười và nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với hơn vạn cuốn sách, vẫn cung cấp cho mình tài nguyên sách gần như vô tận.