Hlv phạm kim huệ và nhiều vđv bóng chuyền phạm thị kim huệ quê ở đâu?