Pewpew Lần Đầu Tiết Lộ Về Mối Tình 12 Năm Đã Chia Tay, Nghe Xong Ai Cũng Phải Xúc Động