PES KHÔNG NHẬN CARD RỜI

Tình hình là đã tìm kiếm và thấy có không ít chủ đề về lỗi này, ni mạo muội xin hỏi lại, vị thấy những chủ đề gần như không có chiến thuật cuối cùng.Máy mình card rời GetForce 830M 2Gb, tuy thế setting của PES chỉ nhấn đúng 32Mb, đề nghị không đùa được game.Driver đầy đủ, lắp thêm cũng nhận được card rời, cảm nhận PES 2013. Đã ức chế đến mua lại win thì vụ việc vẫn không tồn tại gì khác. Anh em nào có chiến thuật giải quyết vấn đề này chỉ hộ với. Mới tậu máy bắt đầu về game play thì cũng chỉ mỗi PES giờ lại bị cầm này ức chế cực kì