Ca sĩ orange: "tôi đi hát vì không biết làm nghề gì khác"