ÔNG PHÙNG QUANG THANH

ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang đãng THANH, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng


THÔNG BÁO LỄ TANG ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang THANH

TIN BUỒN: Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh, nguyên Ủy viên Bộ bao gồm trị, nguyên Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần

Những đáng nhớ với Đại tướng tá Phùng quang quẻ Thanh

Dũng sĩ Phùng quang quẻ Thanh qua ánh mắt của đơn vị báo chiến trường


*
*
*
*
Đại tướng tá Phùng quang đãng Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon 7-1967 mang đến tháng 2-1968: Chiến sĩ, đái đoàn 20, Sư đoàn 312.

Bạn đang xem: Ông phùng quang thanh

Từ tháng 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu team phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó, Trung nhóm trưởng, Phó đại nhóm trưởng, Đại team trưởng Đại đội 9, đái đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ mon 11-1971 mang lại tháng 7-1972: học viên huấn luyện cán cỗ tiểu đoàn, ngôi trường Sĩ quan lại Lục quân 1.

Từ tháng 8-1972 mang đến tháng 7-1974: Phó đái đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8-1974 cho tháng 12-1976: học tập viên đào tạo và huấn luyện cán bộ trung đoàn tại học viện Quân sự (nay là học viện chuyên nghành Lục quân).

Từ tháng 01-1977 đến tháng 11-1977: tham vấn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, binh đoàn 1.

Từ tháng 12-1977 đến tháng 4-1979: học viên Trường văn hóa Quân đoàn 1.

Từ tháng 5-1979 đến tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 01-1983 đến tháng 10-1983: học tập viên đào tạo và huấn luyện Trung đoàn trưởng cỗ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư đoàn trưởng kiêm tham vấn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 5-1984 đến tháng 2-1986: học tập viên đào tạo và huấn luyện tiếng Nga trên Đại học tập Ngoại ngữ quân sự (nay là học viện chuyên nghành Khoa học tập Quân sự).

Từ mon 3-1986 đến tháng 8-1986: học viên học viện Quân sự v.i.p (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 9-1986 cho tháng 7-1988: Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư trưởng đoàn Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 8-1988 đến tháng 2-1989: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Xem thêm: Tại Sao Adamantium Có Thật Không, Hé Lộ Vật Liệu Có Thể Cắt Ngọt Mọi Kim Loại

Từ mon 3-1989 đến tháng 7-1989: học tập tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8-1989 đến tháng 8-1990: học tập viên đào tạo lãnh đạo tham mưu, học viện Voroshilov, Bộ Tổng tham mưu (Liên Xô).

Từ mon 9-1990 đến tháng 1-1991: học tập viên xẻ túc Binh chủng vừa lòng thành, học viện Quân sự cao cấp (nay là học viện Quốc phòng).

Từ mon 2-1991 đến tháng 8-1991: Phụ trách tham vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ mon 9-1991 đến tháng 1-1994: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Từ tháng 2-1994 đến tháng 8-1997: Phó cục trưởng, viên trưởng viên Tác chiến, cỗ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9-1997 đến tháng 1-1998: học tập lý luận chính trị cao cấp, học viện chuyên nghành Chính trị quân sự.

Từ tháng 2-1998 đến tháng 5-2001: bốn lệnh Quân khu 1. 

Tại Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần đồ vật IX (tháng 4-2001), đồng minh được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ mon 6-2001 đến tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên tw Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham vấn trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam, vật dụng trưởng cỗ Quốc phòng. 

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần máy X (tháng 4-2006), đồng minh được thai lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ bao gồm trị và được hướng đẫn là Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần sản phẩm công nghệ XI (tháng 1-2011), đồng minh tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng thai lại vào Bộ chủ yếu trị, liên tiếp giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc chống (đến mon 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, bên nước mang lại nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng các khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ chủ yếu trị các khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu thốn tướng mon 10-1994; Trung tướng mon 11-1999; Thượng tướng tháng 6-2003; Đại tướng tháng 7-2007.

Do có rất nhiều công lao và thành tựu xuất sắc so với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và quân đội, bạn bè được Đảng, bên nước khuyến mãi thưởng Huân chương hồ Chí Minh, danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao thâm khác.