Ra mắt nhóm trang phục tổ đội quản ngục và toán cướp hắc ám từ ngày 22/10/2015