Ca sĩ nam cường và trương quỳnh anh phấn khích vì đảo phượng hoàng