CA SĨ NAM CƯỜNG VÀ TRƯƠNG QUỲNH ANH PHẤN KHÍCH VÌ ĐẢO PHƯỢNG HOÀNG