NGUYỄN XUÂN PHÚC TIỂU SỬ

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT cơ quan chỉ đạo của chính phủ trân trọng reviews tóm tắt tè sử đồng minh Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, quản trị nước.


*
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nam/Nữ: Nam

Dân tộc: Kinh

- Quê quán: làng mạc Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Thành phần gia đình: Công chức

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Sinh viên

- Trình độ đào tạo:

Giáo dục phổ thông: 10/10

trình độ nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế (hệ chủ yếu quy). Đại học khiếp tế Quốc dân với một số trường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong và quanh đó nước.

Bạn đang xem: Nguyễn xuân phúc tiểu sử

Học hàm, học vị:

Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Anh B, Nga B

- Khen thưởng: các Huân chương Lao động hạng tía năm 2001, hạng nhị năm 2005, hạng Nhất năm 2009; Huân chương Chiến công hạng a năm 2003; Huân chương đá quý Quốc gia của công ty nước CHDCND Lào năm 2017; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010.

- Kỷ luật: Không

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII

- Uỷ viên Bộ thiết yếu trị khóa XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1966 - 1968:

Lên chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo, học phổ thông cấp II.

1968 - 1972:

Học sinh cấp II, cấp III, túng bấn thư đưa ra đoàn, bí thư Đoàn trường cấp III tại Hà Nội.

1973 - 1977:

Sinh viên Khoa ghê tế công nghiệp KI5, Đại học gớm tế quốc dân Hà Nội. Túng bấn thư đưa ra đoàn.

1978 - 1979:

Cán bộ Ban Quản lý khiếp tế tỉnh Quảng nam giới - Đà Nẵng.

1979 - 1993:

Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam - Đà Nẵng. Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chủ yếu đảng tỉnh Quảng phái nam - Đà Nẵng khóa 1, 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

1993 - 1996:

Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị quần thể du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng phái mạnh - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng phái mạnh - Đà Nẵng khóa 15, 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện chủ yếu trị Quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý khiếp tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

1997 - 2001:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng phái nam khóa 17, 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Quảng Nam; kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch hòa hợp Hợp tác xóm tỉnh Quảng Nam. Đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh Quảng phái nam khóa 6.

2001 - 2004:

Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 18, túng thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp những Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên ủy ban gớm tế - túi tiền Quốc hội khóa XI.

2004 - 2006:

Phó túng thư Tỉnh ủy khóa 19, túng bấn thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam giới khóa 7, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên ủy ban khiếp tế - túi tiền của Quốc hội khóa XI.

Xem thêm: Cách Viết Cv Trưởng Phòng Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Cv Trưởng Phòng Kinh Doanh

03/2006 - 05/2006:

Phó Tổng Thanh tra chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

06/2006 - 08/2007:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng chính phủ, ủy viên ủy ban gớm tế- ngân sách của Quốc hội khóa XI.

08/2007 - 01/2011:

Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự đảng bao gồm phủ, bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ; Tổ trưởng Tổ công tác làm việc cải biện pháp thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan tiền Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ chủ yếu trị.

01/2011 - 07/2011:

Ủy viên Bộ thiết yếu trị (khóa XI); Ủy viên Ban cán sự đảng thiết yếu phủ, túng thiếu thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác làm việc cải bí quyết thủ tục hành chủ yếu của Thủ tướng bao gồm phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

08/2011 - 01/2016:

Ủy viên Bộ chính trị (khóa XI); Phó túng bấn thư Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; Chủ tịch ủy ban liên chủ yếu phủ Việt-Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải phương pháp hành thiết yếu của chủ yếu phủ; Chủ tịch Uỷ ban bình an giao thông quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương chống chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải bí quyết tư pháp Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo của chủ yếu phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; Tổ trưởng Tổ gớm tế của Tiểu ban kinh tế - xóm hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt phái nam tại Đại học Havard.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ bao gồm trị.

01/2016 - 04/2016:

Ủy viên Bộ chủ yếu trị (khóa XII); Phó túng thư Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ; tiếp tục giữ những chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban chỉ đạo liên ngành nêu trên.

04/2016 - 07/2016:

Ủy viên Bộ chủ yếu trị; túng thiếu thư Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng với An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo bên nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục với Phát triển nhân lực... Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 7/2016 đến nay:

Ủy viên Bộ thiết yếu trị; túng bấn thư Ban Cán sự đảng chính phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo bên nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục với Phát triển nhân lực, Chủ tịch ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử, Trưởng Ban Chỉ đạo công ty nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Trưởng Ban chỉ đạo về an toàn, an toàn mạng quốc gia; Trưởng Tiểu ban kinh tế - làng mạc hội chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương với được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ chủ yếu trị khóa XIII.