Thượng tướng nguyễn khánh toàn dâng hương tại khu di tích hòn đá bạc