NGÔN NGỮ MÁY LÀ GÌ

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình làm sao mà hoàn toàn có thể mô tả thuật toán để giao cho laptop thực hiện

B. Là ngôn từ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và triển khai được

C. Là ngữ điệu gần với ngôn từ tự nhiên, có tính độc lập cao với không nhờ vào vào các loại máy

D. Một phương pháp khác

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Là ngôn ngữ duy nhất nhưng máy tính rất có thể hiểu và triển khai được.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ máy là gì

Giải thích: ngữ điệu máy là ngữ điệu duy nhất nhằm viết công tác mà thứ tính hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành được. Bài toán viết lịch trình bằng ngôn ngữ máy có thể khai thác triệt để các điểm lưu ý phần cứng của máy.

Cùng xem thêm vè ngôn ngữ máy với vị trí cao nhất Tài Liệu nhé.

1. Ngôn ngữ thứ là gì?

– ngữ điệu máy là ngữ điệu duy nhất nhằm viết lịch trình mà máy vi tính trực tiếp hiểu và triển khai được. Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn tiến hành trên máy tính xách tay đều nên được dịch ra ngôn từ máy bởi một lịch trình dịch.

– những lệnh viết ở ngôn từ máy sống dạng mã nhị phân hoặc dạng mã hexa.

– Ưu điểm của ngữ điệu máy: khai thác triệt để điểm lưu ý phần cứng của máy.

– yếu điểm của ngôn ngữ máy:

+ Con bạn khó rất có thể hiểu được ngôn từ máy.

+ ngữ điệu phức tạp, phụ thuộc nhiều vào phần cứng, lịch trình viết mất quá nhiều công sức, to kềnh và khó hiệu chỉnh.

Xem thêm: Diễn Viên Thu Hà Và Chồng

*

2. Hợp ngữ là gì?

Sử dụng một số từ giờ đồng hồ anh để tượng trưng cho những lệnh nên thực hiện. Ví dụ: cộng giá trị cất trong nhị thanh ghi AX với BX: địa chỉ cửa hàng AX, BX Để lịch trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên sản phẩm công nghệ tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bởi chương trình thích hợp dịch. điểm yếu của thích hợp ngữ: Còn phức tạp, phụ thuộc vào nhiều nhiều loại máy, do vậy ngữ điệu máy chỉ thích hợp với các đơn vị lập trình chăm nghiệp.

3. Bài bác tập luyện tập

Câu 1: Chương trình dịch là chương trình:

A. Biến đổi ngôn ngữ sản phẩm công nghệ sang ngôn từ lập trình bậc cao

B. đổi khác chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn từ lập trình bậc cao sang ngữ điệu máy

C. Biến hóa hợp ngữ sang ngữ điệu lập trình bậc cao

D. Biến đổi ngôn ngữ thiết bị sang phù hợp ngữ

Đáp án: B. Biến hóa chương trình viết bởi hợp ngữ hoặc ngôn từ lập trình bậc cao sang ngữ điệu máy

Giải thích

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn laptop thực hiện tại trên laptop đều buộc phải được dịch ra ngữ điệu máy nhờ chương trình dịch.

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất kể ngôn ngữ lập trình như thế nào mà hoàn toàn có thể mô tả thuật toán nhằm giao cho máy tính xách tay thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất nhưng máy tính rất có thể hiểu và triển khai được

C. Là ngữ điệu gần với ngôn từ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy

D. Một giải pháp khác

Đáp án: B. Là ngôn ngữ duy nhất nhưng mà máy tính rất có thể hiểu và thực hiện được

Giải thích 

Ngôn ngữ thiết bị là ngữ điệu duy nhất để viết chương trình mà thứ tính rất có thể hiểu và tiến hành được. Vấn đề viết chương trình bằng ngữ điệu máy hoàn toàn có thể khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của máy.

Câu 3: Ngôn ngữ xây dựng bao gồm:

A. Hòa hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn từ máy, thích hợp ngữ

C. Ngôn từ máy, phù hợp ngữ, ngữ điệu bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn từ máy

Đáp án: C. Ngôn ngữ máy, thích hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

Giải thích 

Ngôn ngữ lập trình bao hàm ngôn ngữ máy, đúng theo ngữ, ngữ điệu bậc cao.

Câu 4: Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là?

A. Là ngữ điệu máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp phát âm và triển khai được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn từ tự nhiên, gồm tính hòa bình cao và ít phụ thuộc vào vào các loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ rất có thể mô tả được toàn bộ các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán bên dưới dạng văn bản

Đáp án: B. Là ngữ điệu gần với ngôn ngữ tự nhiên, gồm tính tự do cao và ít nhờ vào vào nhiều loại máy nắm thể

Giải thích

Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao là ngữ điệu gần với ngữ điệu tự nhiên, tất cả tính tự do cao và ít dựa vào vào một số loại máy cầm thể, làm việc với những kiểu tài liệu và cách tổ chức triển khai dữ liệu nhiều dạng.

Câu 5: Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Đáp án: D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Giải thích 

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính hiểu và triển khai được.


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình cẩn thận này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.