Thanh thanh hiền: ‘còn hay không một cuộc tình phải từ hai phía’