Con gái nsnd thanh tòng từng muốn bỏ nghề khi cha qua đời