Mộc mị âm dương sư

Bảng trực thuộc tính toàn bộ ngự hồn tiên tiến nhất trong trò chơi Garena Âm Dương Sư. Tùy thuộc theo từng thức thần, vai trò rõ ràng trong hội hình build team cơ mà lắp ngự hồn cho phù hợp. để ý hướng dẫn trong nội dung bài viết chỉ mang tính chất chất tham khảo. Cùng với mỗi chiến thuật khác nhau bạn sẽ có những phương pháp sử dụng không giống nhau. Ngoại trừ hiệu ứng của cục 2, cỗ 4 còn cần xét theo chỉ số dòng bao gồm ở từng vị trí. Slot 1 3 5 luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên bọn họ chỉ nhắc đến slot 2 4 6, có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, kết quả Chính Xác, Chí Mạng hay ST.CM. Xem phía dẫn đa số thức thần quan trọng đặc biệt và bộ ngự tương xứng tại đây: Đội Hình Âm Dương Sư khỏe khoắn Nhất.

Bạn đang xem: Mộc mị âm dương sư

Bạn vẫn xem: Mộc mị âm dương sư

Advertisement

Nội dung chính

Ngự chí mạng

Võng Thiết– bộ x2: Chí Mạng +15%.– cỗ x4: Khi tấn công có xác suất 50% bỏ qua 45% bảo vệ của mục tiêu.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 2, thám hiểm bản đồ 14, sở hữu trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, yêu thương Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– bộ x2: Chí Mạng +15%.– cỗ x4: tiến công mục tiêu có thể lực trên 70% sẽ tăng thêm 40% liền kề thương.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 6, thám hiểm map 2, thiết lập trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên đưa ra Chủ, Thanh Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinh, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ thiếu phụ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì bỏ ra Nữ.

Advertisement

Châm Nữ– cỗ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: tấn công chí mạng bao gồm 40% phần trăm gây thêm gần kề thương tương tự 10% thể lực về tối đa của phương châm nhưng không vượt thừa 120% Công kích bản thân.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, tải trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu làng Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, yêu thương Hồ, Cô Hoạch Điểu, lặng Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– bộ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: khi 1 đồng đội lâm vào cảnh trạng thái khống chế, tăng cho phiên bản thân 30 điểm tốc độ.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 3, cài đặt trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tam Vĩ Hồ, hồ Điệp Tinh.

Hỏa Kê– bộ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: từng khi hủy diệt 1 phương châm sẽ được hồi phục 15% thể lực và gia tăng 15% Công kích.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 2, thám hiểm bản đồ 14, sở hữu trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– bộ x2: Chí Mạng +15%.– cỗ x4: mỗi 1% Thể lực đã mất sẽ tăng 0.6% công dụng chí mạng.– bí quyết kiếm: tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Hoang Xuyên đưa ra Chủ, Hấp máu Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– bộ x2: công kích +15%.– bộ x4: Nếu tiến công mục tiêu có thể lực dưới 30% đã tăng thêm 1/2 sát thương.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 5, thám hiểm bản đồ 10, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– bộ x2: đả kích +15%.– cỗ x4: mỗi khi tàn phá một kim chỉ nam sẽ hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 4, thám hiểm map 3, sở hữu trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– cỗ x2: công kích +15%.– bộ x4: Khi nhấn thiệt hại có xác suất 35% dùng kĩ năng cơ bạn dạng để làm phản kích, sút 60% tỉ lệ thành phần kích hoạt ngự hồn đối với mục tiêu bị Khiêu khích.– cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, thám hiểm map 5, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tửu làng mạc Đồng Tử, Thanh Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinh, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp ngày tiết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, chén Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– bộ x2: công kích +15%.– cỗ x4: Khi hoàn thành lượt vẫn có phần trăm 20% nhấn thêm một lượt.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 7, CN, thám hiểm maps 6, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tửu buôn bản Đồng Tử, yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– cỗ x2: công kích +15%.– bộ x4: hồi phục Thể lực bằng 20% liền kề thương gây ra.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 7, CN, thám hiểm bản đồ 4, download trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Tửu xóm Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp tiết Cơ, yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– cỗ x2: đả kích +15%.– bộ x4: Khi tấn công sẽ tạo thêm 8% gần kề thương với mỗi quỷ hoả sẽ có.– phương pháp kiếm: cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tửu làng mạc Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp huyết Cơ.

Minh Ốc– bộ x2: công kích +15%.– cỗ x4: khi tấn công phương châm đang trong tinh thần khống chế, sẽ tăng thêm 30% gần kề thương.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 2, thám hiểm map 13, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ Bạch, Thanh Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự phòng thủ

Tuyết Hồn– cỗ x2: bảo vệ +30%.– bộ x4: lúc gây cạnh bên thương có tỷ lệ 12% (+ hiệu quả chính xác) đóng góp băng kim chỉ nam trong 1 lượt.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày máy 2, thám hiểm maps 7, tải trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, đánh Đồng.

Chiêu Tài Miêu– cỗ x2: phòng thủ +30%.– cỗ x4: từng đầu lượt gồm xác suất 50% hồi lại 2 Quỷ hoả.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 3, thám hiểm map 16, tải trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Diêm Ma, Yêu ráng Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, đánh Thố, đánh Đồng.

Xem thêm: Tình Hình Kinh Doanh Khách Sạn Hiện Nay, Bản In Bài Viết

Mị Yêu– bộ x2: phòng vệ +30%.– cỗ x4: khi gây giáp thương có xác suất 25% (+ hiệu quả chính xác) khiến cho mục tiêu bị hỗn loạn.– biện pháp kiếm: Thám hiểm map 4, thiết lập trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu gắng Sư, sơn Đồng.

Mộc Mị– bộ x2: phòng vệ +30%.– cỗ x4: mỗi lúc đồng team hoặc bạn dạng thân bị tấn công sẽ có xác suất 25% làm đối thủ mất 1 Quỷ hoả, mục tiêu bị gọi mời sẽ sút 60% xác suất kích hoạt Ngự hồn. Tài năng sát thương những đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– bí quyết kiếm: Thám hiểm map 19, phó phiên bản Nghiệp Nguyên Hỏa, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, đánh Thố.

Nhật nữ Tị Thời– bộ x2: phòng vệ +30%.– bộ x4: khi gây cạnh bên thương có tỷ lệ 20% đẩy lùi phương châm 30% trên thanh hành động, tăng thêm 10% với phương châm đang có hiệu ứng.– giải pháp kiếm: Thám hiểm maps 6, cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu vắt Sư, Liêm Dứu, Thực vạc Quỷ.

Phản Chẩm– bộ x2: phòng ngự +30%.– bộ x4: lúc gây gần cạnh thương sẽ có xác suất 20% (+ tác dụng chính xác) khiến cho mục tiêu Ngủ trong một lượt.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 5, thám hiểm map 17, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– bộ x2: phòng thủ +15%.– bộ x4: giảm 30% cạnh bên thương yêu cầu chịu.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 4, thám hiểm map 1, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, tô Thố, Huân.

Niết Bàn– cỗ x2: huyết +15%.– cỗ x4: Sau từng lượt nếu như Thể lực dưới 30% sẽ được hồi lại 15%– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 3, thám hiểm map 8, thiết lập trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– cỗ x2: máu +15%.– cỗ x4: Khi nhấn thiệt hại có tỷ lệ 30% phản bội lại 100% cạnh bên thương vào kẻ gây ngay cạnh thương, với mục tiêu bị cảm giác Khiêu khích sút 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.– cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 6, thám hiểm map 9, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Binh Dũng, Độc Nhãn tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– cỗ x2: tiết +15%.– bộ x4: bao gồm xác suất 50% giảm 20% liền kề thương cho đàn bị tấn vô tư kỹ năng đối kháng thể, đồng thời phân chia sẻ 1/2 sát yêu quý lần công kích này.– cách kiếm: Thám hiểm maps 20, phó bản Ngiệp Nguyên Hỏa, thiết lập trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– bộ x2: tiết +15%.– cỗ x4: khi bị sát thương Bạo kích vẫn tự sản xuất 1 lá chắn giúp hấp thụ gần cạnh thương bởi 10% Thể lực của phiên bản thân, với có phần trăm 30% sản xuất thêm lá chắn bảo đảm an toàn cho những đồng đội. Kim chỉ nam bị khiêu khích sẽ giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 2, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: độc nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– cỗ x2: máu +15%.– bộ x4: lúc gây giáp thương đang có phần trăm 8% (+ hiệu quả chính xác) làm kim chỉ nam Choáng trong 1 lượt.– cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, thám hiểm maps 12, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: tô Đồng.

Thụ Yêu– bộ x2: huyết +15%.– bộ x4: tất cả năng lực trị liệu tăng 20% hiệu quả.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 5, thám hiểm maps 18, cài trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– bộ x2: tác dụng đề chống +15%.– bộ x4: chống hiệu ứng thành công xuất sắc sẽ phản công bình đòn đánh thường lên một kim chỉ nam ngẫu nhiên gây cạnh bên thương tạo thêm 50%.– giải pháp kiếm: tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Tửu xã Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

U Cốc– cỗ x2: hiệu quả đề kháng +15%.– cỗ x4: khi kháng thành công một hiệu ứng chế ước từ kẻ thù (Đóng băng, Ngủ, Choáng, đổi mới hình, Trầm mặc, Khiêu khích, láo lếu loạn), có tỷ lệ một nửa sẽ phản nghịch ngược lại khiến cho đối phương chắc hẳn rằng bị hiệu ứng đó.– giải pháp kiếm: tải trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Tửu buôn bản Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

Ma Hạp– cỗ x2: tác dụng đề kháng +15%.– cỗ x4: khi gây gần kề thương lên mục tiêu sẽ có tỷ lệ 25% (+ hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu dấn một tác dụng xấu ngẫu nhiên trong một lượt.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 4, thám hiểm map 15, thiết lập trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– cỗ x2: công dụng đề chống +15%.– bộ x4: Bị tấn công có xác suất 25% (+ công dụng chính xác) khiến cho mục tiêu bị choáng trong 1 lượt, kim chỉ nam bị gọi mời sẽ bớt 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kĩ năng sát thương nhiều đoạn ko kích hoạt hiệu quả này những lần.– biện pháp kiếm: Thám hiểm map 21, phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, cài trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự chủ yếu xác

Bạng Tinh– cỗ x2: Hiệu quả đúng chuẩn +15%.– cỗ x4: Mỗi ban đầu hiệp đấu sẽ tạo nên lá chắn cho tổng thể đồng đội trong một lượt bằng 10% máu bản thân.– cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 7, CN, mua trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: độc nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinh, Tiêu Đồ.