MIỄN LÀ TIẾNG ANH LÀ GÌ

As long as được sử dụng khá thông dụng trong các trường hòa hợp văn nói, viết của giờ đồng hồ Anh, giả dụ dịch riêng rẽ từng xuất phát từ 1 thì bạn cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các cách hiểu vậy vẫn đúng chưa?


*

Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tra cứu ra giải đáp qua bài viết này nhé.Bạn đang xem: miễn là tiếng anh là gì

➢ Cấu trúc wish và những phương pháp dùng thông dụng nhất

➢ Ngữ pháp về các dạng đối chiếu trong giờ Anh

➢ Full ngữ pháp về 4 thì tương lai trong giờ Anh

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa sâu sắc là miễn như, miễn là, đó là nghĩa được hiểu theo nhiều từ, bạn không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc team từ (hay còn gọi là liên từ) được khiến cho bởi sự liên kết giữa 2 từ bỏ “as” và “long”

Trong giờ đồng hồ Anh có 3 các loại liên từ thiết yếu là: Coordinating Conjunctions (liên từ bỏ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên trường đoản cú tương quan) với Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). As long as phía bên trong nhóm liên trường đoản cú phụ thuộc.

Bạn đang xem: Miễn là tiếng anh là gì

Lưu ý: Trong giờ Anh có khá nhiều cụm trường đoản cú được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời nhiều từ đó, nó sẽ được hiểu theo hầu hết nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các kết cấu tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ vào cụm

As long as /trạng từ/ miễn là As /trạng từ/ Nhân vì, như As /liên từ/ vì vì, tại vì, vì Long /tính từ/ dài, lâu

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang chân thành và ý nghĩa so sánh

Trong trường phù hợp này, các từ as long as được áp dụng mang ý nghĩa sâu sắc so sánh ( đúng theo nghĩa của cụm từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook. The fish was as long as my arm.

2. “as long as” với nghĩa trong khoảng thời gian hoặc sinh sống thời kỳ này 

Cụm tự được áp dụng mang nghĩa về thời hạn để chỉ khoảng thời gian hoặc 1 thời kì ở hiện nay tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live. I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tựa như nghĩa với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm từ được thể hiện theo như đúng như nghĩa thường được sử dụng nhiều duy nhất hiện nay, với nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại cảm ứng thông minh as long as you use it carefully. You can stay here as long as you don’t drink. You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” miêu tả độ lâu dài của hành động trong một khoảng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket game can last as long as five days.

Xem thêm: Chồng Tiến Sĩ Đoàn Hương

Giải trí: bài hát As long as you love me

Sub lời bài hát:


*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa giống như như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi nào không được dùng unless: Unless có thể được dùng thay cho if…not khi bọn họ đề cập tới những trường hợp ngoại lệ sẽ biến đổi một triệu chứng nào đó. Nhưng chúng ta không dùng unless để nói đến sự đậy định của 1 việc nào đấy là lý do chính của tình huống chúng ta nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu người nói không trở lại, vấn đề đó là vì sao chính tạo ra sự bất bình của bà bầu người đó – if not ở đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề với unless, họ thường cần sử dụng thì hiện tại tại nói tới tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là gần như thành ngữ bao gồm nghĩa “nếu” tốt “trong trường hợp mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta sử dụng thì hiện tại để diễn đạt ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: chọn dạng đúng của những câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me lớn stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to do.

7. Children are allowed lớn use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed khổng lồ use the swimming pool.

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.