Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Công văn xin rút hồ nước sơ marketing là gì? luật pháp quy định như thế nào về rút hồ sơ ghê doanh. Nội dung bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn xin rút hồ nước sơ đk kinh doanh.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

*
*

1.Các trường hợp rút hồ sơ đăng kí khiếp doanh.

– Xin rút hồ nước sơ bởi vì các vì sao riêng, tại sao nội cỗ của doanh nghiệp.

– Kê khai những thông tin không đk thay đổi

– làm hồ sơ bị nộp nhầm mô hình đăng ký.

2. Mẫu mã công văn xin rút hồ nước sơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi thương hiệu là: …………………………………Giới tính:…………………..

Xem thêm: Mã Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Hutech, Ngành Xét Tuyển

Chức danh:………………………………….Điện thoại:……………….

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:……………….

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………….

Là đại diện thay mặt theo ủy quyền của chúng ta để tiến hành thủtục đăng kí khiếp doanh

Tôi xin trình diễn nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi sẽ nộp làm hồ sơ đăng kí ghê doanh cho ………………biên nhận hồ sơ số ……………… nay tôi ao ước rút lại hồ nước sơ sẽ nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam đoan chịu trọng trách trước điều khoản về tính chủ yếu xác, chân thực của ngôn từ kê khai trên. Kính kiến nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Trên đấy là những thông tin về công văn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp Luật ACC xin gửi đến quý quý khách hàng và chúng ta đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu về công triệu chứng hoặc có nhu cầu được hỗ trợ, hỗ trợ về những vấn đề pháp lý thì hãy liên hệ đến doanh nghiệp Luật ACC – cửa hàng chúng tôi mang tới việc hài lòng sinh hoạt bạn.