MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

I. NGUYÊN TẮC LẬP Báo cáo kết quả vận động sale theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

– Báo cáo công dụng hoạt động sale phản ánh tình trạng và công dụng chuyển động marketing của bạn. Bao gồm công dụng từ vận động marketing chủ yếu với hiệu quả từ bỏ những vận động tài chủ yếu với vận động khác của người sử dụng.

– lúc lập Báo cáo hiệu quả hoạt động sale tổng phù hợp giữa công ty và đơn vị cung cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân hạch tân oán phụ thuộc, doanh nghiệp cần thải trừ toàn thể các khoản doanh thu, các khoản thu nhập, chi phí tạo ra tự các thanh toán giao dịch nội cỗ.

– Báo cáo hiệu quả hoạt động sale bao gồm gồm 5 cột:

+ Cột số 1: Các tiêu chuẩn report.

+ Cột số 2: Mã số của các tiêu chí tương ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng cùng với những tiêu chí của báo cáo này được biểu thị chỉ tiêu bên trên Bản ttiết minch Báo cáo tài bao gồm.

+ Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

II. CƠ STại LẬPhường Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200.

– Báo cáo công dụng hoạt động kinh doanh của năm kia.

– Sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể vào kỳ cần sử dụng cho những thông tin tài khoản từ nhiều loại 5 đến các loại 9.

III. Hướng dẫn lập Báo cáo tác dụng chuyển động sale theo thông tư 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ– Mã số 01

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng lợi nhuận bán hàng hóa, thành phẩm, nhà đất đầu tư chi tiêu, doanh thu hỗ trợ các dịch vụ cùng lệch giá không giống trong thời gian report của chúng ta.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số tạo ra mặt Có của Tài khoản 511“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trong kỳ báo cáo.

– Lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp cho bên dưới không tồn tại bốn phương pháp pháp nhân, các khoản lợi nhuận bán hàng với hỗ trợ hình thức dịch vụ tạo nên tự các giao dịch nội cỗ hầu hết bắt buộc vứt bỏ.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmnhững các loại thuế con gián thu, nlỗi thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường xung quanh cùng những loại thuế, phí con gián thu khác

2.Các khoản sút trừ doanh thu– Mã số 02

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng đúng theo các khoản được ghi bớt trừ vào tổng lợi nhuận trong năm

Bao gồm:

+ Các khoản ưu đãi thương mại

+ Giảm giá sản phẩm bán

+ Hàng phân phối bị trả lại vào kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số gây ra bên Nợ TK 511“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”đối ứng cùng với mặt Có những TK 521“Các khoản sút trừ doanh thu” vào kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồmnhững khoản thuế loại gián thu, giá tiền cơ mà công ty lớn không thừa kế buộc phải nộp NSNN (được kế toán ghi bớt doanh thu bên trên sổ kế toán thù TK 511) bởi những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ Nhà nước, không nằm trong tổ chức cơ cấu lợi nhuận với không được xem là khoản giảm trừ lệch giá.

3.Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này đề đạt số lệch giá bán sản phẩm hóa, thành phẩm, Bất Động Sản đầu tư, lệch giá hỗ trợ hình thức và doanh thu không giống đang trừ các khoản bớt trừ (ưu đãi tmùi hương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng bán, sản phẩm chào bán bị trả lại) vào kỳ báo cáo, có tác dụng địa thế căn cứ tính công dụng chuyển động marketing của công ty.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn sản phẩm bán– Mã số 11

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng giá chỉ vốn của hàng hóa, BĐS Nhà Đất đầu tư chi tiêu, túi tiền sản xuất của thành phẩm đang chào bán, ngân sách thẳng của trọng lượng hình thức xong xuôi đang cung cấp, chi phí không giống được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn sản phẩm chào bán trong kỳ report.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh mặt Có của Tài khoản 632“Giá vốn sản phẩm bán” trong kỳ báo cáođối ứng bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định tác dụng gớm doanh”.

– lúc đơn vị cấp cho bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cấp bên dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân, các khoản giá bán vốn mặt hàng chào bán tạo ra từ những giao dịch thanh toán nội cỗ đa số đề xuất loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung ứng dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lệch giá thuần về bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, BĐS đầu tư chi tiêu và cung ứng dịch vụ với cái giá vốn hàng buôn bán tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu vận động tài chính– Mã số 21

– Chỉ tiêu này phản ánh lợi nhuận chuyển động tài chủ yếu thuần tạo nên vào kỳ report của người sử dụng.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số gây ra mặt Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng cùng với mặt Có TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ report.

– Lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, các khoản lệch giá chuyển động tài chủ yếu tạo ra tự các thanh toán nội cỗ số đông cần loại bỏ.

7.giá cả tài chính– Mã số 22

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách tài chủ yếu, gồm tiền lãi vay yêu cầu trả, ngân sách phiên bản quyền, chi phí hoạt động liên kết kinh doanh,… gây ra trong kỳ report của chúng ta.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số phát sinh mặt Có TK 635“giá cả tài chính”đối ứng cùng với bên Nợ TK 911“Xác định công dụng khiếp doanh” trong kỳ report.

– khi đơn vị chức năng cấp cho trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tứ cách pháp nhân, các khoản ngân sách tài thiết yếu phát sinh từ bỏ các thanh toán nội bộ đầy đủ nên đào thải.

giá cả lãi vay – Mã số 23

+ Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí lãi vay mượn nên trả được tính vào chi phí tài thiết yếu vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán thù cụ thể Tài khoản 635.

Xem thêm: Cách Dùng Quá Khứ Phân Từ ( Past Participle Là Gì, Past Participle Là Gì

8. Chi tiêu buôn bán hàng– Mã số 25

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng ngân sách bán sản phẩm hóa, thành phđộ ẩm đang bán, hình thức dịch vụ đang hỗ trợ tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làtổng số số tạo ra bên Có của Tài khoản 641“giá thành chào bán hàng”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định tác dụng gớm doanh” vào kỳ report.

9.Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp– Mã số 26

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng ngân sách thống trị công ty lớn tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làtổng cộng số tạo nên bên Có của Tài khoản 642“giá thành quản lý doanh nghiệp”,đối ứng cùng với bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định công dụng gớm doanh” vào kỳ báo cáo.

10.Lợi nhuận thuần từ bỏ chuyển động ghê doanh– Mã số 30

– Chỉ tiêu này phản ảnh kết quả hoạt động kinh doanh của bạn trong kỳ report.

– Chỉ tiêu này được tính toán bên trên đại lý lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm với cung ứng hình thức cùng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) giá cả tài bao gồm, ngân sách bán sản phẩm với ngân sách quản lý doanh nghiệp gây ra vào kỳ report.

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vàotổng thể gây ra mặt Nợ của Tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng cùng với mặt Có của Tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh” vào kỳ report.

– Riêng đối với thanh toán giao dịch tkhô cứng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc tkhô hanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa quý hiếm sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh khô lý.

– Khi đơn vị chức năng cấp cho bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, những khoản thu nhập cá nhân khác tạo ra trường đoản cú những thanh toán giao dịch nội bộ những buộc phải loại trừ.

12.Chi phí khác– Mã số 32

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng các khoản chi phí không giống tạo nên vào kỳ report.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vàotoàn bô phát sinh mặt Có của Tài khoản 811“Chi tiêu khác” đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911 “Xác định tác dụng ghê doanh” vào kỳ report.

– Riêng so với giao dịch thanh toán tkhô hanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ rộng giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách tkhô cứng lý.

– lúc đơn vị chức năng cung cấp trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không có tứ giải pháp pháp nhân, các khoản ngân sách không giống gây ra từ bỏ những thanh toán nội bộ những phải loại bỏ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ảnh số chênh lệch giữa các khoản thu nhập không giống (sau khoản thời gian đã trừ thuế GTGT nên nộp tính theo cách thức trực tiếp) cùng với ngân sách khác gây ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể ROI kế toán tiến hành trong thời hạn báo cáo của doanh nghiệp trước lúc trừ ngân sách thuế thu nhập công ty lớn trường đoản cú vận động marketing, vận động không giống tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành– Mã số 51

– Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện hành tạo nên trong thời hạn báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào:

+ Tổng số phát sinh mặt Có Tài khoản 8211“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định kết quả khiếp doanh” trên sổ kế tân oán chi tiết TK 8211

+ Hoặc địa thế căn cứ vào số gây ra bên Nợ TK 8211đối ứng với mặt Có TK 91một trong kỳ report,(trường phù hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8211).

16.túi tiền thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại– Mã số 52

– Chỉ tiêu này phản chiếu chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế thu nhập hoãn lại gây ra trong thời hạn báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào

+ Tổng sốphát sinh mặt Có Tài khoản 8212“Chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng khiếp doanh” trên sổ kế tân oán chi tiết TK 8212

+ Hoặc căn cứ vàosố phát sinh bên Nợ TK 8212đối ứng cùng với mặt Có TK 91một trong những kỳ báo cáo,(ngôi trường thích hợp này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng thể lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế trường đoản cú các buổi giao lưu của doanh nghiệp lớn (sau khoản thời gian trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) tạo nên trong năm report.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu– Mã số 70

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi cơ bản bên trên cổ phiếu, chưa tính đến những phương tiện được desgin về sau có công dụng pha loãng cực hiếm cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình diễn trên Báo cáo tài chủ yếu của người tiêu dùng cổ phần là doanh nghiệp chủ quyền. Đối cùng với đơn vị bà bầu là đơn vị cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình diễn trên Báo cáo tài bao gồm riêng của người tiêu dùng bà mẹ.

– Trường thích hợp Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi an sinh được trích từ bỏ lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ phiên bản trên CP được xác định theo cách làm sau:

*

19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu– Mã số 71

– Chỉ tiêu này phản ảnh lãi suy sút bên trên cổ phiếu, bao gồm tính tới sự tác động ảnh hưởng của các lao lý sau đây hoàn toàn có thể được đổi khác thành cổ phiếu với pha loãng giá trị cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình diễn trên Báo cáo tài thiết yếu của chúng ta CP là công ty lớn độc lập. Đối với đơn vị chị em là cửa hàng CP, tiêu chuẩn này chỉ được trình bày bên trên Báo cáo tài chính thích hợp tốt nhất, không trình bày trên Báo cáo tài thiết yếu riêng biệt của doanh nghiệp bà mẹ.

– Lãi suy giảm trên CP được xác định nhỏng sau:

*

– Xác định lợi tức đầu tư (hoặc lỗ) phân bổ cho cổ đông cài cổ phiếu phổ thông để tính lãi suy bớt trên cổ phiếu:

*

Trường hợp cửa hàng trình bày lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu bên trên Báo cáo tài chủ yếu đúng theo tuyệt nhất thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân công ty trong kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập công ty được xem bên trên cơ sở lên tiếng vừa lòng tốt nhất. Trường thích hợp cửa hàng trình bày bên trên Báo cáo tài bao gồm riêng thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập công ty lớn vào kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế của riêng rẽ đơn vị.

+ Các khoản điều chỉnh giảm lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn để tính lợi tức đầu tư hoặc lỗ phân chia mang lại CP phổ quát lúc xác minh lãi suy giảm trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi bao gồm: Cổ tức của CP ưu đãi ko lũy kế được thông báo trong kỳ report với cổ tức của cổ phiếu ưu tiên luỹ kế tạo nên trong kỳ report. Cổ tức của cổ phiếu chiết khấu được xem nlỗi sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá bán CP ưu đãi

Khoản chênh lệch to hơn thân quý hiếm hợp lý của khoản tkhô nóng toán thù cho người cài đặt với mức giá trị ghi sổ của CP ưu tiên Khi chủ thể cổ phần mua lại cổ phiếu chiết khấu của tín đồ cài đặt.

Khoản chênh lệch to hơn thân quý hiếm hợp lý và phải chăng của cổ phiếu rộng lớn hoặc các khoản tkhô hanh tân oán không giống triển khai theo điều kiện biến hóa bổ ích tại thời khắc tkhô giòn toán thù với giá trị hợp lý và phải chăng của CP đa dạng được desgin theo ĐK đổi khác cội.

Các khoản cổ tức hoặc những khoản khác liên quan tới cổ phiếu rộng lớn tiềm năng có ảnh hưởng suy sút Các khoản lãi được ghi dấn trong kỳ liên quan tới CP nhiều tiềm năng có ảnh hưởng suy giảm Các yếu tố khác làm cho sút lợi tức đầu tư sau thuế trường hợp biến hóa cổ phiếu đa dạng tiềm năng có tác động suy giảm thành cổ phiếu rộng rãi.lấy một ví dụ, những khoản ngân sách để đổi khác trái phiếu biến hóa thành cổ phiếu nhiều làm cho sút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn vào kỳ.

+ Xác định những khoản điều chỉnh tăng thu nhập hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn thân quý hiếm phải chăng của khoản tkhô hanh toán thù cho người mua với cái giá trị ghi sổ của CP khuyến mãi khi cửa hàng CP mua lại cổ phiếu khuyến mãi của fan thiết lập. Các yếu tố làm tăng thu nhập sau thuế ví như chuyển đổi CP phổ thông tiềm năng bao gồm ảnh hưởng suy bớt thành CP phổ biến.lấy ví dụ, lúc thay đổi trái phiếu biến hóa thành CP ít nhiều thì công ty lớn sẽ được bớt chi phí lãi vay liên quan tới trái phiếu biến đổi với câu hỏi làm cho tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ

– Số lượng CP để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nhằm tính lãi suy bớt trên cổ phiếu được khẳng định là số bình quân gia quyền của cổ phiếu nhiều lưu giữ hành trong kỳ cùng (+) cùng với số bình quân gia quyền của cổ phiếu đa dạng sẽ tiến hành thiết kế thêm vào trường đúng theo tất cả các cổ phiếu phổ biến tiềm năng tất cả tác động suy giảm rất nhiều được thay đổi thành CP rộng lớn.

+ Xác định con số trung bình gia quyền của CP càng nhiều sẽ được sản xuất thêm trong kỳ

Cổ phiếu thêm sẽ được xây dựng thêm trong kỳ được coi là CP càng nhiều tiềm năng bao gồm ảnh hưởng có tác dụng suy sút lãi trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền lựa chọn sở hữu chứng quyền với những công cụ tương tự. Công cố kỉnh tài bao gồm hoàn toàn có thể đổi khác. Cổ phiếu diện tích lớn gây ra gồm điều kiện. Hợp đồng được tkhô cứng tân oán bởi CP nhiều hoặc bởi tiền. Các quyền lựa chọn đã được cài. Quyền chọn bán đang thiết kế.

Việc khẳng định con số CP phổ thông sẽ tiến hành chế tạo thêm trong kỳ được thực hiện theo chế độ của Chuẩn mực kế toán thù “Lãi trên cổ phiếu”.