Make an appointment là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Make an appointment là gì


Bạn đang xem: Make an appointment là gì

*

*

*

Xem thêm: Sinh Năm 19 95 Là Mệnh Gì ? Hướng Nào Phù Hợp Để Xây Nhà Cho Tuổi 1995?

*

appointment /ə"pɔintmənt/ danh từ
được vấp ngã nhiệm, dịch vụ được bổ nhiệmappointment of someone to a post: sự bổ nhiệm ai vào trong 1 chức vụ sự hẹn gặp; giấy mời, giấy triệu tậpto make (fix) an appointment with someone: hẹn chạm mặt aito break an appointment: thất hẹn, sai hẹnto keep an appointment: đúng hẹn chiếu chỉ; dung nhan lệnhby the king"s appointment: vì chiếu chỉ của vua (số nhiều) đồ gia dụng đạc, vật dụng trang bị, đồ gia dụng thiết bị (số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) tiền lương, lương bổngcuộc hẹnsự bố tríLĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự té nhiệmtemporary appointment: sự bổ nhiệm tạm thờiletter of appointmentthư chỉ địnhperipheral appointmentsụ bổ nhiệm trực tiếpchức vụ được té nhiệmcuộc hẹngiấy mờigiấy triệu tậpsự bửa nhiệmappointment to lớn a post: sự xẻ nhiệm vào một trong những chức vụpermanent appointment: sự chỉ định lâu dàishort-term appointment: sự chỉ định ngắn hạntemporary appointment: sự bổ nhiệm tạm thờisự hứa hẹn gặpappointment of agencysự chỉ định đại lýcertificate of appointmentgiấy hội chứng ủy nhiệmconventional appointment of heirsự chỉ định và hướng dẫn người kế thừa theo tập quánletter of appointmentgiấy xẻ nhiệmletter of appointmentthư gật đầu tuyển dụngperiod of appointmentkhoảng thời gian bổ nhiệm, ngã dụngpermanent appointmentsự mang lại vào bao gồm ngạchpower of appointmentquyền ủy nhiệmpower of appointmentquyền xử tríprogramme appointmentbổ nhiệm theo kế hoạchprovisional appointmentbổ nhiệm tạmspecial appointment contracthợp đồng dìm thầu chỉ địnhspecial appointment workcông trình dấn thầu chỉ địnhtermination of appointmentsự xong xuôi nhiệm kỳtype of appointmentloai hình ngã nhiệmtype of appointmentloại hình bổ nhiệmviewing by appointment onlychỉ mang đến xem khi có hẹn trước

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

APPOINTMENT

Chỉ định

ngôi trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền đến đại lý hoạt động nhân danh công ty.
*

appointment

Từ điển Collocation

appointment noun

1 agreement to lớn meet sb

ADJ. important, pressing, urgent | first, initial | follow-up | business | dental, hair | hospital, outpatient The hospital needs to allow more time for outpatient appointments.

VERB + APPOINTMENT have | arrange, book, fix, make I"d like to make an appointment lớn see the doctor, please. | get I didn"t know if I would get an appointment at such short notice. | give sb Tom has been given an appointment at the local hospital. | keep He failed to lớn keep his appointment. | break, miss She has already broken three appointments. | cancel

PREP. by ~ Viewing is only allowed by appointment. | with/without an ~ He called without an appointment. | ~ with an appointment with a doctor

2 job/position

ADJ. permanent, temporary | senior | academic, cabinet, court, diplomatic, ecclesiastical, executive, government, judicial, military, ministerial, political, public, university

VERB + APPOINTMENT hold Employees may not hold any other appointments. | give sb, offer sb He was offered an appointment in the Education Department. | accept | obtain | take up He takes up his appointment in January. | resign Miss Green resigned her appointment as our regional representative. | secure By reorganizing the Church hierarchy, the king was able to secure the appointment of men whom he personally favoured.

3 choosing sb for job

ADJ. key The company has announced five key appointments at its Teesside plant. | formal, official | staff

VERB + APPOINTMENT make | announce | confirm The board has confirmed the appointment of Howard Kendall as Sales Manager.

PREP. to lớn the first appointments to lớn the new government

Từ điển WordNet

n.

the job to lớn which you are (or hope to be) appointed

he applied for an appointment in the treasury

(law) the act of disposing of property by virtue of the nguồn of appointment

she allocated part of the trust khổng lồ her church by appointment

English Synonym & Antonym Dictionary

appointmentssyn.: appointee assignment date designation engagement fitting naming